Výzkum a vývoj TerraCottemu

R&D

Oddělení výzkumu a vývoje (R&D department) společnosti provádí svůj vlastní výzkum a vývoj ve spolupráci s nezávislými výzkumnými zařízeními, které zajišťují svým zákazníkům, že technologie půdních kondicionerů TerraCottem zůstává na popředí tohoto průmyslu.

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti TerraCottem průběžně prověřuje nové produkty, aby zlepšilo výkony půdních kondicionerů.
Tyto zkoušky (bioscreening) probíhají v belgické zkušební stanici pro okrasné rostliny v Destelbergenu.
Sleduje se růst rostlin, spotřeba vody atd. Veškerá data jsou statisticky analyzována a podrobně zpracována.
Během několika let byly prověřeny stovky produktů.
Naším cílem je mít naše produkty certifikované a osvědčené univerzitami a nezávislými laboratořemi - zkušební trávník na hřišti UGent, Belgie.
Naším cílem je mít naše produkty certifikované a osvědčené univerzitami a nezávislými laboratořemi - zkušební trávník na hřišti Happy Golf, Waregem (Belgie).
Naším cílem je mít naše produkty certifikované a osvědčené univerzitami a nezávislými laboratořemi – testování květin na belgické experimentální stanici pro okrasné rostliny v Destelbergenu.
Naším cílem je mít naše produkty certifikované a osvědčené univerzitami a nezávislými laboratořemi – diplomová práce, ILVO, Belgie.
Naše technické znalosti jsou předávány veřejnosti prostřednictím obchodního oddělení – spoluorganizanizátora belgického národního dne trávy.
Naše technické znalosti jsou předávány veřejnosti prostřednictím obchodního oddělení – spoluorganizanizátora belgického národního dne trávy.
Technická pomoc: před zahájením  (odběr vzorků půdy), během (projektového dozor) a po ukončení projektu (následná kontrola).

Na zodpovězení vašich otázek máme k dispozici odborné pracovníky

Technické oddělení