TerraCottem Universal u kontejnerima.

Kontejneri

TerraCottem oplemenjivač zemljišta omogućava vašim sadnicama optimalne uslove za rast tokom cele sezone...

TerraCottem Universal omogućava duži period cvetanja uz smanjenu frekvenciju zalivanja do 50% u kontejnerima, žardinjerama i saksijama.

TerraCottem Universal in flower sculptures, Goyang International Flower Foundation Expo, South Korea.
TerraCottem Universal in flower sculptures, Goesan International Organic EXPO, South Korea.
TerraCottem Universal in flower sculptures, Goesan International Organic EXPO, South Korea.
TerraCottem Universal in flower towers, Riga, Latvia.
TerraCottem Universal in flower towers, Riga, Latvia.
TerraCottem Universal in containers in a residential inner city court yard, Australia.
TerraCottem Universal u cvetnim lejama, Minderbroederplein, Oudenaarde, Belgija.
TerraCottem Universal u kontejnerima, Kluisbergen, Belgija.
TerraCottem Universal u kontejnerima, Florida, SAD.
TerraCottem Universal u cvetnim skulpturama, Bruges, Belgija.
TerraCottem Universal u cvetnim skulpturama, Bruges, Belgija.
TerraCottem Universal kontejnerima, Moskva, Rusija.
TerraCottem Universal u cvetnim skulpturama, GentilAntheunisplein, Oudenaarde, Belgija.
TerraCottem Universal u kontejenrima, Kopenhagen, Danska.
TerraCottem Universal u cvetnim lejama, Otrokovice, Češka.

Planirajte unapred uspešnu sadnju sa TerraCottem oplemenjivačem zemljišta i postignite vaš “cvetni uspeh”.

Kontaktirajte nas