TerraCottem Turf

TerraCottem Turf

Ovaj regulator zemljišta je posebno formulisan da popravi kvalitet busenova, posejane trave ili mladica trave.
Povećajte kapacitet zona korena da zadržavaju vodu i hranljive materije i poboljšajte njihovu strukturu i performanse, povećajte razvoj korena trave i rast lisne mase i smanjite potrebu za zalivanjem i do 50% sa proizvodom TerraCottem Turf.
 
 
Definicija proizvoda TerraCottem Turf
Ovaj proizvod je fizički regulator kvaliteta zemljišta, formulisan da popravi kvalitet busenova, posejane trave i mladica trave. Kreiran je da poveća kapacitet zemlje i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive sastojke, da poveća razvoj korena trave i rast lisne mase, kao i da smanji potrebu za zalivanjem i do 50%. Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina ukrštenih hidroapsorbujućih polimera, prekursora rasta, humata i zeolita, obogaćena NPK đubrivom sa magnezijumom. Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 4000 g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama. 

Tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta mora da bude homogeno raširena po gornjem sloju zemlje i ubačena u gornji sloj zemlje ili podlogu za rast biljaka istog dana pri suvim i mirnim vremenskim uslovima.. 

Kada primeniti?
 • Pre setve semena, sadnje mladica trave ili busenova.
Stopa primene
 • Samo jednom.
Mašine potrebne za primenu
 • Rasturač đubriva (poželjno je koristiti tip rasturača sa ispustom za đubrivo, bez rotacionog diska) i roto-drljača.
Prednosti
 • Povećan kapacitet zadržavanja vode
 • Uštede vode i do 50%
 • Povećana CEC vrednost
 • Manje oticanje hranljivih sastojaka
 • Bolja klijavost semena
 • Razvoj jačeg i dubljeg korena
 • Povećana mikrobiološka aktivnost
 • Veća otpornost na stres zbog suše i bolesti
TerraCottem Turf primenjen na fudbalskim terenima.
TerraCottem Turf primenjen na travnatim površinama.
TerraCottem Turf primenjen na golf terenima.
The product is a dry, free flowing, powdery-to-granular mixture of cross-linked hydroasorbent polymers, growth precursors, humic acids and zeolite enriched with NPK fertilizer with magnesium.
The product has an absorption capacity of a minimum of 4000 g H2O/100 g in distilled water using Method of Analysis CEN EN 13041 and more than 95% of the water contained in the polymers is plant available.
Pakovanje TerraCottem Turf: 20 kg vreće.
Ne primenjujte TerraCottem Turf samo na dno sadne jame ili po površini zemljišta oko zasadjene sadnice. TerraCottem Turf potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i posaditi u ovu smesu.

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem Turf-a?

Kontaktirajte nas