Optimalisatie van de waterretentie van enkele groeimedia gebruikt bij verticaal groen (1/2)

26/05/2020 - 09:13

Onderstaand artikel is een beknopte samenvatting van de positieve testresultaten van TerraCottem Universal bij het gebruik in verticaal groen:

 • Betere plantengroei
 • Hogere waterretentiecapaciteit

Eind 2015 werd een consortium van researchcentra en commerciële bedrijven opgericht om de beschikbare kennis m.b.t. verticaal groen te bundelen. Het groen maken van gevels is een studieonderwerp in volle expansie in Europa. Talloze groene wand systemen, met veelvoudige materialen en kenmerken, verschijnen op de internationale en Europese markt en, beetje bij beetje, in België en Vlaanderen. De “boom” bij het groen maken van gebouwen en het actuele gebrek aan technische en wetenschappelijke kennis over groene wanden leidt nog te vaak tot slechte keuzes en beslissingen.

Groen Bouwen wil enerzijds de bestaande kennis verder uitbouwen én anderzijds de bestaande systemen verder optimaliseren. Een van de onderzoeksvelden die wordt aangepakt is de keuze en samenstelling van de gebruikte groeisubstraten.

TerraCottem BV is lid van deze werkgroep; de bodemverbeteraar TerraCottem Universal werd onderzocht.

Hier volgt de samenvatting van de testresultaten van een eerste van twee testen:
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening
Optimising water retention capacity of growing media used in vertical gardening

Het volledig rapport is vrij beschikbaar:

contacteer ons hier