Tehnologija oplemenjivača zemljišta

TerraCottem tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta, zaštićena mešavina polimera, đubriva, prekursora rasta i nosećeg materijala je jedinstvena zbog svog sinergetskog efekta:

  • Prekursori rasta igraju veoma važnu ulogu u početnoj fazi rasta biljke. Oni aktiviraju izduživanje ćelija korena i njihovo raslojavanje, potpomažu razvoj lisne mase i proizvodnju biomase i podstiču rast korenova u dubinu čak i u uslovima suše.
  • TerraCottem sadrži ukrštene hidroapsorbujuće polimere koji upijaju i zadržavaju vodu u zoni korena koja se obično gubi zbog isparavanja i curenja, i na taj način obezbeđuju optimalno korišćenje resursa vode i smanjenje obima i učestalosti potrebnog navodnjavanja i do 50%. Sačuvana voda zatim stoji na raspolaganju biljkama koje pristupaju ovoj vodi po potrebi preko svojih korenovih vlakana, čime se postiže zadržavanje vode u zoni korena tokom dužih vremenskih perioda.
  • Posebno odabrana đubriva obezbeđuju uravnoteženu ishranu biljaka zasnovanu na makroelementima i mikroelementima.
  • Noseći materijali TerraCottem-a odabrani su zbog svojih fizičkih i hemijskih karakteristika (CEC, WRC itd.) i svojih osobina da dozvoljavaju homogenu distribuciju svih komponenata.

TerraCottem u zoni korenovog sistema:

Fichier attachéTaille
Icône PDF Opća brošura TerraCottem (engleski)2.49 Mo
Icône PDF Katalog TerraCottem2.16 Mo
TerraCottem deluje u zoni korenovog sistema. Zato je potrebno da bude umešan u zemljišni supstrat.
TerraCottem se aktivira nakon zalivanja.
Hidroabsorbujuće komponente absorbuju vodu i hranljive materije.
Prekursori rasta povećavaju rast korenovih vlakana. Biljka preko korenovih vlakana uzima onoliko hrane i vode koliko je njoj potrebno.
TerraCottem oplemenjivač zemljišta sadrži preko 20 komponenti koje rade u sinergiji na poboljšanju uslova zemjišta i rasta biljaka.
Prednostii TerraCottem-a su akreditovane ili sertifikovane od strane nezavisnih laboratorija i istraživačkih instituta. TerraCottem od 1993. godine radi naučno, komercijalno i humanitarno sa renomiranim organizacijama i kompanijama u preko 40 zemalja širom sveta.
Arbole, Burkina Faso (1988): autohtono drveće posadjeno sa TCU pre kišne sezone.
Arbole, Burkina Faso (1990): Dve godine kasnije.
Arbole, Burkina Faso (1992): Četiri godine kasnije.
Razvojem tehnologije oplemenjivača zemljišta TerraCottem, nastao je TerraCottem Universal. TerraCottem Complement je dopunski proizvod za primenu u cvetnim lejama i hortilkulturi. TerraCottem Turf je dizajniran da obezbedi zdrave travnate površine sa puno prednosti.
TerraCottem: odgovara za vas !
Priroda je upravo postala bolja

Više od 25 godina sa vama

Studije izvodljivosti