TerraCottem bodemverbeteraars

Wat is TerraCottem?

Elke TerraCottem bodemverbeteraar bevat voedende, groeistimulerende en waterabsorberende componenten.

Ze verhogen de water- en nutriëntenretentie van bodems en groeimedia, bevorderen de boven- en ondergrondse planten-en wortelgroei, samen met de overlevingskansen van de planten, en verlagen de behoefte aan irrigatie tot 50%.

TerraCottem bodemverbeteraars werken op het niveau van de wortels van de plant en wordt met de aarde vermengd bij het planten van bomen, struiken, eenjarige en vaste planten en vóór het inzaaien van een gazon of het plaatsen van graszoden.

Wanneer welke bodemverbeteraar gebruiken?

Wij hebben vier verschillende bodemverbeteraars in ons gamma:

  • TerraCottem universal voor alle aanplantingen is de “originele” TerraCottem bodemverbeteraar. Het product wort continu opgewaardeerd met nieuwe en performantere polymeren, meststoffen en draagmateriaal om nóg meer plant- en wortelgroei te stimuleren én een sterkere reductie qua inputs te bewerkstelligen. TerraCottem Universal wordt gebruikt bij boom- en struikaanplantingen, herbebossing, bebloeming, daktuinen, tuinbouw, landbouw, moestuinen en potgronden.

  • TerraCottem turf werd speciaal ontwikkeld voor gazon en zorgt voor een snellere grasontwikkeling, betere vestiging van de graszoden, een diepere wortelgroei en een merkbare verhoging in kwaliteit van het gazon, zowel bij inzaai als bij graszoden.

  • TerraCottem arbor werd speciaal ontwikkeld voor aanplanting van bomen en struiken. Het resultaat is een snelle vestiging van de houtachtige planten, stimulering van de wortelgroei en bovengrondse biomassa alsook een verhoogde overlevingsratio terwijl de input- en herplantingskosten worden verminderd.

  • TerraCottem complement werd ontwikkeld als complementair product, om de componenten te vervangen die gedurende het voorgaande groeiseizoen werden verbruikt door de planten en verwijderd tijdens het oogsten, in toepassingen zoals bloembedden en tuinbouw, die eerder werden behandeld met TerraCottem® Universal.

TerraCottem is een bodemverbeteraar of grondverbeteraar voor je tuin en de eerste stap voor al je succesvolle aanplantingen.

Wat werkelijk telt, is wat zich afspeelt in de bodem.

Er zijn bijna altijd limiterende factoren. De bodem kan te droog of te nat zijn. Of te weinig voedingsstoffen bevatten. Of misschien is het bodemprofiel niet diep genoeg. Niet alle bodems zijn bevorderlijk voor een goede plantengroei. Veel bodems moeten verbeterd of geconditioneerd worden. Bodemverbetering is vaak de sleutel tot succes vooral bij arme bodems of zandbodems.

Met de juiste bodemverbeteraar kan je deze beperkingen overwinnen.

  • Bodemverbeteraars zijn producten die aan de bodem worden toegevoegd om de fysische en/of chemische karakteristieken ervan te verbeteren. Het einddoel is om de beperkende factoren voor plantengroei weg te werken om zo een optimale ontwikkeling van de plant te bekomen.

De totale aanpak van de bodemverbeteraar begunstigt plantengroei in uitdagende omstandigheden, minimaliseert inboetkosten en verlaagt de bewateringsfrequentie. Enerzijds heb je het geheime wapen van TerraCottem: de biostimulanten. Die hebben een heel grote impact op de plantengroei. Anderzijds is er het synergetisch effect van alle componenten samen. Of anders gezegd: het effect op de plantengroei van het totale product is groter dan de som van de voordelen van de afzonderlijke componenten.

Hoe werkt TerraCottem?

TerraCottem werkt op het niveau van de plantenwortels en wordt geactiveerd bij bewatering van de plant. De witte kristalkorrels nemen het water en nutriënten op. De biostimulanten bevorderen de wortelhaargroei. Deze wortelharen groeien doorheen de polymeren en absorberen de vereiste hoeveelheid water en nutriënten. Kort samengevat, TerraCottem bevordert de wortelgroei.

Dit zorgt dan voor een gezondere en meer resistente plant met minder behoefte aan irrigatiewater.

TerraCottem in actie

TerraCottem wordt geactiveerd door bewatering

De waterabsorberende polymeren (ook wel hydrogels of waterkristallen genoemd) beginnen te zwellen als ze in contact komen met water. Ze absorberen het water én de voedingstoffen daarin opgelost. De aanvankelijk droge korrels worden nu geleiachtig. In feite is het juister om de analogie te maken met herlaadbare batterijen. Want de TerraCottem bodemverbeteraars ondergaan talloze droog / nat – cyclussen en dit gedurende 8 jaar.

De polymeren absorberen water en meststoffen

Zowel water als voedingsstoffen worden opgenomen door de waterkristallen. In bodems met een beperkte waterretentie zou dat water, samen met een deel van de nutriënten, wegspoelen of verdampen.

100g TerraCottem kan meer dan 8 liter water opnemen!

Dit water blijft dan ter beschikking van de planten en wordt op vraag van de wortelharen vrijgegeven, waardoor het volume water in de wortelzone langer aanwezig blijft. Op die manier kan je zowel het volume als de frequentie van irrigatie beperken tot 50%.

Zoals al eerder vermeld, ook de voedingsstoffen uit de bodemoplossing worden geabsorbeerd en ter beschikking gesteld van de plant. Daarbij bevat TerraCottem een uitgebalanceerd mengsel van zowel macro- als micronutriënten voor de plant. De biostimulanten stimuleren de groei van de wortelharen

Deze wortelharen groeien doorheen de waterkristallen en absorberen de hoeveelheid water en voedingsstoffen, op afroep van de plant. Ze spelen een heel belangrijke rol tijdens de initiële groeifase van de plant. De exacte samenstelling van deze biostimulanten zijn bedrijfsgeheim. Ze maken slechts een heel klein deel uit van de totale samenstelling (0,25% om precies te zijn), maar zijn heel krachtig en cruciaal voor de ontwikkeling van de plant! Deze biostimulanten activeren de celstrekking en -deling. Of met andere woorden: ze stimuleren de plant om meer en langere wortels te groeien, en sneller. Hoe meer wortels, hoe gezonder de plant zal zijn.

De plantwortels worden gestimuleerd om sneller te groeien naar dieptes waar meer water van nature beschikbaar is.

Elke individuele component van TerraCottem heeft een positieve impact op de plantengroei, maar het is de synergie tussen al deze componenten die de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie zo uniek en succesvol maken.BijlageGrootte
PDF-pictogram TerraCottem algemene brochure1.21 MB
Arbole, Burkina Faso (1988): Plaatselijke bomen werden geplant met TerraCottem juist voor het regenseizoen.
Arbole, Burkina Faso (1990): twee jaar later.
Arbole, Burkina Faso (1992): vier jaar later.
Bodemverbeteraars
Bodemverbeteraar voor aanplanting van bomen en struiken
Bodemverbeteraar voor gazon en sportvelden
Bodemverbeteraar voor bloembedden en tuinbouw.

Ben je een groenprofessional? Klik dan hier en vind de professionele verdeler in je buurt.

Ben je hobbytuinder? Klik hier voor meer info.

Ik wil graag een technische fiche

Klik hier