Gazon

Door toepassing van TerraCottem Turf bij de bodemvoorbereiding, zowel bij inzaai of aanleg van zoden, bekomt men een snellere, betere kieming en vestiging van het gazon.

Voor sterker, fitter gras…

De TerraCottem meststoffen, humaten en natuurlijke groeibevorderaars bespoedigen een sterkere en diepere wortelontwikkeling. Daarenboven voorzien de TerraCottem polymeren voldoende water rond de wortels tussen de beregeningsintervallen en neerslag door. Samen zorgen de componenten van deze bodemverbeteraar voor een gezonde, rijke microbiële bodem en een resistent gazon.

TerraCottem BVBA is mede-organisator van de Nationale Grasdag.
TerraCottem Turf op het eiland Diaporos, Griekenland.
TerraCottem Turf op het eiland Diaporos, Griekenland.
TerraCottem Turf in de toplaag van een ingezaaid gazon, Wortegem-Petegem, België.
TerraCottem Turf in de toplaag van een ingezaaid gazon, Zele, België.
TerraCottem Turf in de toplaag bij de plaatsing van graszoden in Commonwealth Park, Gibraltar.
TerraCottem verhoogt de water- en nutriëntenretentie van de bodem, Marrakech, Marokko.
TerraCottem in de toplaag van het Gerry Weber Stadion, Halle, Duitsland.
TerraCottem in de toplaag van het Gerry Weber Stadion, Halle, Duitsland.
TerraCottem in Vihernappula trambeddingen, Helsinki, Finland.
Beworteling in een met TerraCottem behandelde toplaag, Belo Horizonte, Brazilië.
"Fibre sand" en TerraCottem, Piccadilly Gardens, Manchester, Engeland.
Gazon
Gazon
Gazon

Het is leuk om gras te zien groeien met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie.

Contacteer ons nu