TerraCottem Universal & TerraCottem Turf in gazons

Gazon

Voor sterker, fitter gazon…

Door toepassing van TerraCottem Turf bij de bodemvoorbereiding, zowel bij inzaai of aanleg van zoden, bekomt men een snellere, betere kieming en vestiging van het gazon. De TerraCottem meststoffen, humaten en natuurlijke groeibevorderaars bespoedigen een sterkere en diepere wortelontwikkeling. Daarenboven voorzien de TerraCottem polymeren voldoende water rond de wortels tussen de beregeningsintervallen en neerslag door. Samen zorgen de componenten van deze bodemverbeteraar voor een gezonde, rijke microbiële bodem en een resistent gazon.

TerraCottem BVBA is co-organizer of the Belgian National Grass Day.
TerraCottem Turf at Diaporos Is., Greece.
TerraCottem Turf at Diaporos Is., Greece.
TerraCottem Turf in de toplaag van een ingezaaid gazon, Wortegem-Petegem, België.
TerraCottem Turf in de toplaag van een ingezaaid gazon, Zele, België.
TerraCottem Turf in de toplaag bij de plaatsing van graszoden in Commonwealth Park, Gibraltar.
TerraCottem verhoogt de water- en nutriëntenretentie van de bodem, Marrakech, Marokko.
TerraCottem in de toplaag van het Gerry Weber Stadion, Halle, Duitsland.
TerraCottem in de toplaag van het Gerry Weber Stadion, Halle, Duitsland.
TerraCottem in Vihernappula trambeddingen, Helsinki, Finland.
Beworteling in een met TerraCottem behandelde toplaag, Belo Horizonte, Brazilië.
"Fibre sand" en TerraCottem, Piccadilly Gardens, Manchester, Engeland.

Het is leuk om gras te zien groeien met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie.

Contacteer ons nu