Daktuinen

TerraCottem verbetert de water- en nutriëntenretentie van het groeisubstraat, de weerstand van de planten tegen de extreme groeiomstandigheden én geeft u meer mogelijkheden in de keuze van planten.

Een daktuin is meestal een tuin op een ongewone plaats, met beperkte toegang en waar de planten verstoten zijn van een rijke voedingsbodem. Deze planten op groendaken, balkons en groene gevels dienen namelijk te groeien in een beperkt bodemvolume, onderhevig aan extreme omstandigheden (temperatuur, droogte, wind, ...) en vereisen een substantiële input aan water en voedingsstoffen.

Door inwerking van TerraCottem Universal in het groeisubstraat wordt de ontwikkeling van de planten gestimuleerd en de water- en nutriëntenretentie verhoogd, waardoor de overlevingskansen sterk toenemen en een gezonde vegetatie in stand wordt gehouden.

Daktuinen: internationale referenties


Vertikale tuinen: internationale referenties


Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden
TerraCottem BV was actief lid van de projectgroep "Groen Bouwen". De doelstelling van dit IWT-project (Agentschap voor Innovatie, Wetenschap en Technologie) was tweeledig: het verwerven van lokale kennis over dit onderwerp en het stimuleren van de implementatie van groene gevels in het Vlaanderen omwille van hun talrijke voordelen, zowel individueel als collectief. Het project bestond uit het vergaren van een betere kennis van bestaande groene gevelsystemen en hun voor- en nadelen. In een 2e fase werd gekeken hoe deze systemen geoptimaliseerd konden worden. Tot slot werd er aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.
www.gevelgroen.be

Onderstaande artikels zijn beknopte samenvattingen van de positieve testresultaten van TerraCottem universal bij het gebruik in verticaal groen.

Klik op de thumbnail om te lezen:

Het volledig rapport is vrij beschikbaar: contacteer ons hier.

Ga uit je dak met TerraCottem en maak van uw daktuin een groeiend succes.

Contacteer ons nu