Krovni vrtovi

TerraCottem povećava sposobnost zemljišta da zadržava vodu i hranljive materije u ekstremnim uslovima za rast biljaka.

Krovni vrtovi su specifične površine za sadnju biljaka. Biljke na krovovima, balkonima, "zelenim zidovima" su obično suočene sa malom količinom zemljišnog supstrata, te su biljke uskraćene sa potrebnom količinom vode i hranljivih materija.

Dodavanjem TerraCottem Universal-a u zemljišni supstrat, povećava se sposobnost zemljišta da zadržava vodu i hranljive materije, što dovodi do povećane stope preživljavanja i omogućava bolji i brži rast biljaka.

Krovni vrtovi: međunarodne reference


Vertikalni vrtovi: međunarodne reference


Za sve neophodne informacije o primeni TerraCottem-a za vaše uspešne krovne vrtove.

Kontaktirajte nas