Krovni vrtovi

TerraCottem povećava sposobnost zemljišta da zadržava vodu i hranljive materije u ekstremnim uslovima za rast biljaka.

Krovni vrtovi su specifične površine za sadnju biljaka. Biljke na krovovima, balkonima, "zelenim zidovima" su obično suočene sa malom količinom zemljišnog supstrata, te su biljke uskraćene sa potrebnom količinom vode i hranljivih materija.

Dodavanjem TerraCottem Universal-a u zemljišni supstrat, povećava se sposobnost zemljišta da zadržava vodu i hranljive materije, što dovodi do povećane stope preživljavanja i omogućava bolji i brži rast biljaka.

Tuindesign Lammert Kroesen, Smilde, Holandija.
Tuindesign Lammert Kroesen, Smilde, Holandija.
Tuindesign Lammert Kroesen, Smilde, Holandija.
TerraCottem Universal zeleni zidovi, Santa Fe, Kolumbija.
TerraCottem Universal zeleni zidovi, Santa Fe, Kolumbija.
TerraCottem Universal zeleni zidovi, Santa Fe, Kolumbija.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, Benalup, Španija.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, Benalup, Španija.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, Benalup, Španija.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, Benalup, Španija.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, KOC Smichov, Češka.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, KOC Smichov, Češka.
TerraCottem Universal u krovnim vrtovima, Darling Harbour Park, Sydney, Australija.

Za sve neophodne informacije o primeni TerraCottem-a za vaše uspešne krovne vrtove.

Kontaktirajte nas