TerraCottem turf

Ovaj regulator zemljišta je posebno formulisan da popravi kvalitet busenova, posejane trave ili mladica trave.

Povećajte kapacitet zona korena da zadržavaju vodu i hranljive materije i poboljšajte njihovu strukturu i performanse, povećajte razvoj korena trave i rast lisne mase i smanjite potrebu za zalivanjem i do 50% sa proizvodom TerraCottem Turf.

Definicija proizvoda TerraCottem turf

Ovaj proizvod je fizički regulator kvaliteta zemljišta, formulisan da popravi kvalitet busenova, posejane trave i mladica trave. Kreiran je da poveća kapacitet zemlje i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive sastojke, da poveća razvoj korena trave i rast lisne mase, kao i da smanji potrebu za zalivanjem i do 50%. Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina ukrštenih hidroapsorbujućih polimera, prekursora rasta, humata i zeolita, obogaćena NPK đubrivom sa magnezijumom. Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 4000 g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama.

Tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta mora da bude homogeno raširena po gornjem sloju zemlje i ubačena u gornji sloj zemlje ili podlogu za rast biljaka istog dana pri suvim i mirnim vremenskim uslovima.

Kada primeniti?

 • Pre setve semena, sadnje mladica trave ili busenova.

Stopa primene

 • Samo jednom.

Mašine potrebne za primenu

 • Rasturač đubriva (poželjno je koristiti tip rasturača sa ispustom za đubrivo, bez rotacionog diska) i roto-drljača.

Prednosti

 • Povećan kapacitet zadržavanja vode
 • Uštede vode i do 50%
 • Povećana CEC vrednost
 • Manje oticanje hranljivih sastojaka
 • Bolja klijavost semena
 • Razvoj jačeg i dubljeg korena
 • Povećana mikrobiološka aktivnost
 • Veća otpornost na stres zbog suše i bolesti
Pakovanje TerraCottem Turf: 20 kg vreće.
TerraCottem Turf
Ne primenjujte TerraCottem Turf samo na dno sadne jame ili po površini zemljišta oko zasadjene sadnice. TerraCottem Turf potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i posaditi u ovu smesu.
TerraCottem Turf primenjen na fudbalskim terenima.
TerraCottem Turf
TerraCottem Turf

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem turf-a?

Kontaktirajte nas