TerraCottem kompanija

TerraCottem kompanija je osnovana 1993 da ovo naučno umeće sa Univerziteta plasira na tržište zajedno sa sredstvima neophodnim da se proizvede i komercijalizuje TerrraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta na globalnom nivou.

Danas TerraCottem tehnolohgija se distribuira u preko 40 zemalja širom sveta.

PROIZVODJAČI MEDJUNARODNA PRODAJA
TerraCottem BV TerraCottem Internacional SL
Brugstraat 27A
8720 Oeselgem (Dentergem)
Apartado de Correos 45
11190 Benalup (Cádiz)
Belgija Španija
T. (32)56/78 27 58 T. (34)956/23 34 00
E. info@terracottem.be E. info@terracottem.com
IVA: BE 0436.747.646 - RPR Gent IVA: ES B1159794

Pratite nas na

Facebooku