Golf tereni

Primenjuje se u pripremnoj fazi, pre setve trave ili postavljanja travnog busena. TerraCotten Turf podstiče brže i bolje klijanje ili primanje travnatog busena.

Za jače, kvalitetnije i pobedničke terene...

I dok vaša trava raste, TerraCottem-ove hranljive materije, huminske kiseline i prekursori rasta podstiču jači i dublji razvoj korenovog sistema. Pored toga, TerraCottem-ove hidroapsorbujuce komponente čuvaju vodu u zoni korenovog sistema i na taj način održavaju optimalan nivo vlažnosti izmedju navodnjavanja. Zajedno, svi ovi elementi povećavaju mikrobiološku aktivnost cele površine travnatog terena.

Benalup Golf & Country Club, Španija.
Benalup Golf & Country Club, Španija.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Vuosaari Golf terenima, Finska.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Windsor Golf klubu, Australija.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Kytäyä Golf terenima, Hyvinkaa, Finska.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Vierumäki Golf terenima, Finska.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Vierumäki Golf terenima, Finska.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Vierumäki Golf terenima, Finska.
TerraCottem tehnologija oplemenjivača zemljišta u Canberra's Federal Golf klubu, Australija.

Postignite pogodak na svom golf terenu uz tehnologiju TerraCottem oplemenjivača zemljišta.

Kontaktirajte nas