Vodeća tehnologija oplemenjivača zemljišta

TerraCottem oplemenjivač zemljišta

Vaša neizostavna alatka za postizanje uspešnih planova sadnje.

OTPORNIJE, PRODUKTIVNIJE I ZDRAVIJE BILJKE, DRVEĆA, USEVA I TRAVA

Dodavanjem TerraCottem-a zemljišnom supstratu pri sadjenju omogućava bolje korišćenje hranljivih materija, čuvanje vode, rast biljaka u lošijem zemljištu I ekstermnijim klimatskim uslovima, sprečava otpuštanje hranljivih materija I vode, povećava procenat preživljavanja biljaka I useva.

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem?

Kontaktirajte nas