TerraCottem complement

Ovo je dopunski proizvod za primene u cvetnim lejama i usevima koji su prethodno tretirani proizvodom TerraCottem universal.

Nadoknadite sve komponente proizvoda TerraCottem universal koje su biljke potrošile tokom svoje sezone rasta primenjujući TerraCottem Complement, regulator zemljišta posebno formulisan kao dodatak za primene u cvetnim lejama i usevima koji su prethodno tretirani proizvodom TerraCottem universal.
Na kraju sezone rasta tokom koje je TerraCottem universal primenjen prvi put, jedan deo proizvoda su potrošile biljke, a drugi mali deo je uklonjen kada su biljke izvađene. Primena proizvoda TerraCottem complement u zemlji koja je prethodno tretirana TerraCottem universal-om vraća nivo prekursora rasta, đubriva i polimera na početne količine prisutne u formuli proizvoda TerraCottem universal.

Definicija proizvoda TerraCottem complement

Ovaj proizvod je fizički regulator kvaliteta zemljišta, posebno formulisan kao dodatak za primene u cvetnim lejama i hortikulturi gde je prethodno primenjen “Universal” regulator zemljišta. Kreiran je da dopuni komponente koje su biljke potrošile tokom prethodne sezone rasta. Zahvaljujući njegovoj primeni, kapacitet zemlje i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive sastojke održava se u optimalnim uslovima, a razvoj korena i rast biljaka su poboljšani. Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina vulkanske stene, ukrštenih hidroapsorbujućih polimera i prekursora rasta, obogaćena rastvorljivim sintetičkim azotnim đubrivima sa sporim otpuštanjem. Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 450g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama.
Tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta mora da bude homogeno umešana u zonu korena ili podlogu za rast biljaka.

Primene

Primenite TerraCottem complement za vreme sadnje biljaka na površinama gde je “Universal” regulator zemljišta primenjen tokom prethodne sezone rasta.

 • Usevi (poljoprivreda, hortikultura itd.)
 • Cvetne leje

Stopa primene

 • Jednom u sezoni, tokom sadnje ili neposredno pre setve semena.

Prednosti

 • Zdravije biljke i povećani prinosi
 • Povećana stopa preživljavanja
 • Ranija žetva
 • Povećan kapacitet zadržavanja vode
 • Uštede vode
 • Brže i bolje formiranje biljne mase
 • Razvoj jačeg i dubljeg korena
 • Bolje korišćenje đubriva
 • Veća otpornost na stres zbog suše i bolesti
TerraCottem Complement primenjen u cvetnim lejama.
TerraCottem Complement primenjen u cvetnim lejama.
TerraCottem Complement primenjen u hortikulturi.
Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina vulkanske stene, ukrštenih hidroapsorbujućih polimera i prekursora rasta, obogaćena rastvorljivim sintetičkim azotnim đubrivima sa sporim otpuštanjem.
Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 450g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama.
Pakovanje TerraCottem Complement: 20 kg vreće.
Ne primenjujte TerraCottem Complement samo na dno sadne jame ili po površini zemljišta oko zasadjene sadnice. TerraCottem Complement je potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i posaditi u ovu smesu.

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem complement-a?

Kontaktirajte nas