TerraCottem complement bodemverbeteraar

Fysisch bodemverbeterend middel.

Supplement op TerraCottem universal.

Elke TerraCottem bodemverbeteraar bevat voedende, groeistimulerende en waterabsorberende componenten. Ze werken allemaal in synergie om de wortelontwikkeling en plantengroei te bevorderen, zelfs in arme en aangetaste bodems. Het effect is tweeledig: je krijgt een duurzame, gezonde plantengroei en je bespaart tot 50% irrigatiewater, zelfs in moeilijke omstandigheden.

TerraCottem complement is speciaal ontwikkeld als complementair product voor toepassingen in bloembedden en tuinbouw, waar reeds eerder de “universal” bodemverbeteraar werd gebruikt.

De samenstelling is zo dat het die componenten vervangt, die gedurende het voorafgaande groeiseizoen werden verbruikt door de planten. Door de hernieuwde inwerking van TerraCottem complement blijven zowel de nutriënten- als de waterretentie van bodems en groeimedia in optimale conditie behouden en wordt de wortelontwikkeling en plantengroei verder gestimuleerd.

TerraCottem complement is vulkanisch lavagesteente verrijkt met meststof NPK met sporenelementen, waterabsorberende polymeren en biostimulanten.

Bekijk hier de productvideo:

Toepassingen

Gebruik TerraCottem complement bij aanplanting, op plaatsen waar het voorgaande groeiseizoen de “Universal” bodemverbeteraar werd aangewend.

  • Gewassen (land- en tuinbouw, enz.)
  • Bloembedden

Frequentie van toediening

  • Eens per groeiseizoen, bij aanplanting of vóór inzaai.

Voordelen

  • Betere plantengroei & meer oogst
  • Verhoogde overlevingsratio
  • Vervroegde oogst
  • Verhoogde waterretentie
  • Waterbesparing
  • Snellere en betere vestiging van de planten
  • Sterkere en diepere wortelontwikkeling
TerraCottem Complement toepassing in bloembedden.
TerraCottem Complement toepassing in bloembedden.
TerraCottem Complement toepassing in tuinbouw.
Het product is een droog, granulair mengsel van vulkanisch gesteente, cross-linked waterabsorberende polymeren en organisch draagmateriaal, verrijkt met minerale wateroplosbare, gecoate en synthetisch organische meststoffen.
Het product heeft een absorptiecapaciteit van minimum 450 g H2O/100 g in gedistilleerd water volgens Analysemethode CEN EN 13041 en meer dan 95% van het water gebonden in de polymeren is beschikbaar voor de planten.
TerraCottem Complement is beschikbaar in 20 kg zakken.
Maak geen laag TerraCottem Complement aan het oppervlak of op de bodem van het plantgat, maar meng TerraCottem Complement homogeen met de aarde vóór aanplanting of inzaai.

Persoonlijke ondersteuning nodig bij het gebruik van TerraCottem complement?

Contacteer ons