Grassportvelden

Door toepassing van TerraCottem turf bij de bodemvoorbereiding, zowel bij inzaai of aanleg van zoden, bekomt men een snellere, betere kieming en vestiging van het gazon.

Voor sterker, fitter gras en een succesvolle grasmat...

De TerraCottem meststoffen, humaten en natuurlijke groeibevorderaars bespoedigen een sterkere en diepere wortelontwikkeling. Daarenboven zorgen de TerraCottem polymeren voor voldoende water rond de wortels tussen de beregeningsintervallen en neerslag door. Samen zorgen de componenten van deze bodemverbeteraar voor een gezonde, rijke microbiële bodem en een schiterende speelmat.

Master thesis L. Nachtergaele
De TerraCottem turf bodemverbeteraar maakte deel uit van dit onderzoek en kwam er als primus onder de producten uit.
“TerraCottem turf scoorde zeer hoog op de verschillende parameters. Maar ook GFT-compost doet het uitstekend”, aldus Nachtergaele. Dit document vat de voornaamste conclusies samen:
Bekijk het rapport hier.
TerraCottem bvba is een voortrekker van de Ganda criteria
Deze Ganda criteria zijn richtlijnen voor de opbouw van de ideale toplaag voor grassportvelden en werden reeds in 2000 door de vakgroep Bodembeheer van de Universiteit van Gent voorgesteld en inmiddels op basis van jarenlange ervaringen verfijnd. Hoewel met recht en reden hoe langer hoe meer geopteerd wordt om op zandige toplagen te spelen, zijn er ook een aantal beperkingen aan: een (te) lage waterretentie, geen structuur en een(te) lage CEC (cation exchange capacity of kationenuitwisselingscapaciteit). Door inwerking van de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie zijn deze beperkingen meteen verleden tijd.
www.gandacriteria.be
Graswortelontwikkeling met TerraCottem turf in Anfield Road, Liverpool, VK.
Graswortelontwikkeling met TerraCottem turf in La Ciudad del fútbol de Las Rozas, Madrid, Spanish Football Federation, Spanje.
Graswortelontwikkeling met TerraCottem turf in Wembley Stadium, Londen, VK.

Onze TerraCottem bodemverbeteringstechnologie geeft de assist, maar jij kan scoren op uw voetbalveld

Contacteer ons nu