Master thesis L. Nachtergaele

17/10/2016 - 00:00

Alle clubs die een sport beoefenen op natuurgras hunkeren ernaar om dit te kunnen doen op een hoogwaardig speelveld. De kwaliteit van dit veld hangt in grote mate af van de manier waarop het werd aangelegd en nadien wordt onderhouden. Beide hangen op hun beurt weer af van het beschikbare budget op dat moment. Bodemverbeteraars worden soms toegevoegd aan de toplaag om de bodemfysische, -biologische en/of -chemische eigenschappen te verbeteren.  

Het doel van Lennert Nachtergaele's thesisonderzoek was drievoudig:

  1. Een inventarisatie op te maken van de bodemverbeteraars die momenteel beschikbaar zijn, met hun vooropgestelde producteigenschappen en respectievelijke eenheidsprijzen.
  2. Het effect van deze bodemverbeteraars op grasgroei te bestuderen d.m.v. een serretest.
  3. Deze eventueel geobserveerde voordelen te linken aan de eenheidsprijs van de producten, hun geadviseerde dosering en het totale budget nodig om een sportveld te construeren.

De TerraCottem Turf bodemverbeteraar maakte deel uit van dit onderzoek en kwam er als primus onder de producten uit. Dit document vat de voornaamste conclusies samen:

28 augustus 2015 - opzet van de test
15 september 2015 - het gras is aan het kiemen
23 september 2015 - eerste maaibeurt
4 januari 2016 - staalname beworteling
Afgestudeerd!
TerraCottem Turf kwam als primus uit het onderzoek

Extra informatie is beschikbaar via

info@terracottem.com