Sportski tereni

Primenjuje se u pripremnoj fazi, pre setve trave ili postavljanja travnog busena. TerraCotten turf podstiče brže i bolje klijanje ili primanje travnatog busena.

Za jače, bolje, pobedničke terene...

I dok vaša trava raste, TerraCottem-ove hranljive materije, huminske kiseline i prekursori rasta podstiču jači i dublji razvoj korenovog sistema. Pored toga, TerraCottem-ove hidroapsorbujuce komponente čuvaju vodu u zoni korenovog sistema i na taj način održavaju optimalan nivo vlažnosti izmedju navodnjavanja. Zajedno, svi ovi elementi povećavaju mikrobiološku aktivnost cele površine travnatog terena.

Razvoj korena sa TerraCottem turf na Anfield Road , Liverpool, Engleska.
Razvoj korena sa TerraCottem turf na Wembley Stadinu, London, Engleska.
Razvoj korena sa TerraCottem turf na Ciudad del fútbol de Las Rozas, Madrid, Španska fudbalska federacija, Španija.

Naš TerraCottem ume da doda loptu, ali vi možete da postignete pogodak na vašem terenu.

Kontaktirajte nas