TerraCottem Universal

Ova tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta kreirana je da poveća razvoj korena, proizvodnju biomase, stopu preživljavanja biljaka i da smanji zalivanje i do 50%.

Povećajte kapacitet zemlje i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive materije i poboljšajte njihovu strukturu i performanse, povećajte razvoj korena biljke i rast biljaka i smanjite potrebu za zalivanjem i do 50% sa TerraCottem tehnologijom za regulisanje kvaliteta zemljišta.

Definicija

Ovaj proizvod je fizički regulator kvaliteta zemljišta, kreiran da poveća kapacitet zemljišta i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive materije, da poveća razvoj korena, rast i stopu preživljavanja biljaka i da smanji potrebu za zalivanjem i do 50%. Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina ukrštenih hidroapsorbujućih polimera, prekursora rasta i vulkanske stene, obogaćena rastvorljivim azotnim đubrivom sa sporim otpuštanjem. Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 4500g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama.
Tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta mora da bude homogeno umešana u zonu korena ili podlogu za rast biljaka..

Primene

 • Sadnja drveća i žbunja
 • Pošumljavanje i obnavljanje zemljišta
 • Cvetne leje i žbunje, krovne bašte, travnjaci itd
 • Prozorske žardinjere, viseće korpe i kontejneri
 • Hortikultura
 • Poljoprivreda

Kada primeniti?

 • Pre sadnje i neposredno pre setve semena ili postavljanja travnog busena.

Frekvencija primene

 • Samo jednom.

Prednosti

 • Zdravije biljke i povećani prinosi
 • Povećana stopa preživljavanja
 • Povećan kapacitet zadržavanja vode
 • Ušteda vode i do 50%
 • Razvoj jačeg i dubljeg korena
 • Povećana mikrobiološka aktivnost
 • Brže i bolje formiranje biljne mase
 • Veća otpornost na stres zbog suše i bolesti
 • Bolje korišćenje đubriva
 • Omogućava se rast biljaka na degradiranom, slanom ili na neki drugi način marginalizovanom zemljištu
TerraCottem Universal
Ne primenjujte TerraCottem Universal samo na dno sadne jame ili po površini zemljišta oko zasadjene sadnice. TerraCottem Universal je potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i posaditi u ovu smesu.
TerraCottem Universal pakovanje od 200g predlažemo za upotrebu u kućnim uslovima.
Za bašte i dvorišta, prilikom sadnje drveća, žbunova, cveća, povrća ili za sejanje trave predlažemo da upotrebite TerraCottem Universal pakovanje od 750g, čiji je poklopac ujedno i merica.
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem Universal-a?

Kontaktirajte nas