TerraCottem universal

Ova tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta kreirana je da poveća razvoj korena, proizvodnju biomase, stopu preživljavanja biljaka i da smanji zalivanje i do 50%.

Povećajte kapacitet zemlje i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive materije i poboljšajte njihovu strukturu i performanse, povećajte razvoj korena biljke i rast biljaka i smanjite potrebu za zalivanjem i do 50% sa TerraCottem tehnologijom za regulisanje kvaliteta zemljišta.

Definicija

Ovaj proizvod je fizički regulator kvaliteta zemljišta, kreiran da poveća kapacitet zemljišta i drugih podloga za rast biljaka da zadržavaju vodu i hranljive materije, da poveća razvoj korena, rast i stopu preživljavanja biljaka i da smanji potrebu za zalivanjem i do 50%. Proizvod je suva, rastresita, praškasto-granulasta mešavina ukrštenih hidroapsorbujućih polimera, prekursora rasta i vulkanske stene, obogaćena rastvorljivim azotnim đubrivom sa sporim otpuštanjem. Proizvod ima kapacitet apsorpcije od minimum 4500g H2O/100 g u destilovanoj vodi na osnovu metode analize CEN EN 13041, a najmanje 90% vode sadržane u polimerima je dostupno biljkama.
Tehnologija za regulisanje kvaliteta zemljišta mora da bude homogeno umešana u zonu korena ili podlogu za rast biljaka..

Primene

 • Sadnja drveća i žbunja
 • Pošumljavanje i obnavljanje zemljišta
 • Cvetne leje i žbunje, krovne bašte, travnjaci itd
 • Prozorske žardinjere, viseće korpe i kontejneri
 • Hortikultura
 • Poljoprivreda

Kada primeniti?

 • Pre sadnje i neposredno pre setve semena ili postavljanja travnog busena.

Frekvencija primene

 • Samo jednom.

Prednosti

 • Zdravije biljke i povećani prinosi
 • Povećana stopa preživljavanja
 • Povećan kapacitet zadržavanja vode
 • Ušteda vode i do 50%
 • Razvoj jačeg i dubljeg korena
 • Povećana mikrobiološka aktivnost
 • Brže i bolje formiranje biljne mase
 • Veća otpornost na stres zbog suše i bolesti
 • Bolje korišćenje đubriva
 • Omogućava se rast biljaka na degradiranom, slanom ili na neki drugi način marginalizovanom zemljištu
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal pakovanje od 200g predlažemo za upotrebu u kućnim uslovima.
Ne primenjujte TerraCottem Universal samo na dno sadne jame ili po površini zemljišta oko zasadjene sadnice. TerraCottem Universal je potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i posaditi u ovu smesu.
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal

Da li vam je potrebna stručna pomoć prilikom upotrebe TerraCottem universal-a?

Kontaktirajte nas