TerraCottem universal

Terracottem universal je ten "originálny" pôdne kondicionér TerraCottem.

Tento produkt sa však neustále vyvíja. Postupne sa vylepšujú všetky jeho prvky ako hydroabsorbery, hnojivá a prepravný materiál, aby sa zlepšil rast koreňov i celých rastlín za súčasného znižovania nákladov. Je to stále ten TerraCottem, ktorý sa využíva vo väčšine aplikácií, ako napr. výsadba stromov, kríkov, zalesňovaní, pri budovaní letničkových a trvalkových záhonoch, strešných záhradách, záhradníctve či v substrátoch pre črepníkové rastliny.

Aplikácie

 • Výsadba stromov a kríkov
 • Zalesňovanie a obnova pôdy
 • Kvetinové záhony, kríky, strešné záhrady atd.
 • Okenné truhlíky, závesné kvetináče a kontajnéry
 • Záhradníctvo
 • Poľohospodárstvo

Kedy aplikovať?

 • Pri výsadbe, alebo tesne pred výsevom.

Ako často aplikovať?

 • Stačí iba raz.

Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššia úroda
 • Vyšší pomer prežiteľnosti rastlín
 • Zvýšená vodná retenčná kapacita
 • Úspory na vode až 50%
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňovej sústavy
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie zelene
 • Väčšia odolnosť voči stresu zo sucha a chorobám
 • Lepšie využitie hnojív
 • Umožňuje rast rastlinám v degradovaných, zasolených či neúrodných pôdach
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
Pre záhradkárov, ktorí chcú použiť TerraCottem Univerzal pri výsadbe trvaliek, alebo letničiek, odporúčame 200g balenie.
Neaplikujte TerraCottem Univerzal samostatne na dno výsadbovej jamy, ani na povrch pôdy vysadenej rastliny. Rovnomerne premiešajte TerraCottem Univerzal so zeminou ešte pred výsadbou a až potom vysádzajte rastliny do tejto zmesi.
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal
TerraCottem Universal

Potrebujete pomoc s TerraCottemem universal?

Bez váhania nás kontaktujte