TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor je držitelem licencie australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor – náš najnovší pôdny kondicionér – bol špeciálne vyvinutý na sadenie stromov a kríkov.

Hlavnou súčasťou tohto nového zloženia sú polyakrylové polyméry novej generácie (PA). Zahŕňajú huminové kyseliny, ktoré sú dôležité pre ďalšie zvýšenie schopnosti zadržiavať vodu, zlepšujú štruktúru pôdy i mikrobiálnu aktivitu. TerraCottem Arbor navyše obsahuje špecifické hnojivá pre stromy a kríky (s predĺženou životnosťou až 12 mesiacov), vyvážené hnojivá pre počiatočné rýchle založenie a taktiež syntetické dusikaté hnijivo. Toto všetko zjednodušuje počiatočnú aklimatizáciu stromov a kríkov v mieste výsadby. Následne sa podporí rast koreňov, čím sa zároveň zvyšuje prežiteľnosť rastlín. Takto TerraCottem Arbor výrazne pomáha znižovať náklady na dosadzovanie neujatých stromov a kríkov.

TerraCottem Arbor bol vyvinutý v rámci európskeho projektu SustAffor

VÝSADBA STROMOV TRVALO UDRŽATEĽNÝM A EFEKTÍVNYM SPôSOBOM: www.sustaffor.eu
The performance of this product in outdoor and laboratory conditions has been endorsed and certified by RTD institutions: Forest Sciences Centre of Catalonia, Centexbel and Centre National de la Recherche Scientifique, in the framework of Sustaffor project, financed by EU 7th Framework Programme (2013- 2015) and managed by REA-Research Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606554.

Aplikácia

 • Výsadba stromov a kríkov

Kedy aplikovať?

 • Pri sadení.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššie výnosy
 • Zvýšená miera prežiteľosti
 • Zvýšená vodná retenčná kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie rastlín
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha
 • Lepšie využitie hnojív
 • Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených, alebo neúrodných pôdach
Produkt je suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorberov polymérov, rastových prekurzorov a vulkanickej horniny obohatenej o ozpustné a pomaly sa uvolňujúce syntetické dusikaté hnojivo a huminové kyseliny.
Výrobok má absorbčnú kapacitu 4500g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.
TerraCottem Arbor je dostupný v 20 kg vreciach a 10kg vedrách.
Nedávajte TerraCottem Arbor na dno výsadbovej jamy ani na povrch pôdy vysadeného stromu či kríka. Pred samotnou výsadbou rovnomerne zmiešajte TerraCottem Arbor so substrátom a až do tejto zmesi následne vysádzajte.

Potrebujete poradiť s TerraCottem Arbor?

Bez váhania nás kontaktujte