TerraCottem arbor

TerraCottem arbor je držitelem licencie australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem arbor – náš najnovší pôdny kondicionér – bol špeciálne vyvinutý na sadenie stromov a kríkov.

Hlavnou súčasťou tohto nového zloženia sú polyakrylové polyméry novej generácie (PA). Zahŕňajú huminové kyseliny, ktoré sú dôležité pre ďalšie zvýšenie schopnosti zadržiavať vodu, zlepšujú štruktúru pôdy i mikrobiálnu aktivitu. TerraCottem Arbor navyše obsahuje špecifické hnojivá pre stromy a kríky (s predĺženou životnosťou až 12 mesiacov), vyvážené hnojivá pre počiatočné rýchle založenie a taktiež syntetické dusikaté hnijivo. Toto všetko zjednodušuje počiatočnú aklimatizáciu stromov a kríkov v mieste výsadby. Následne sa podporí rast koreňov, čím sa zároveň zvyšuje prežiteľnosť rastlín. Takto TerraCottem Arbor výrazne pomáha znižovať náklady na dosadzovanie neujatých stromov a kríkov.

Aplikácia

 • Výsadba stromov a kríkov

Kedy aplikovať?

 • Pri sadení.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššie výnosy
 • Zvýšená miera prežiteľosti
 • Zvýšená vodná retenčná kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie rastlín
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha
 • Lepšie využitie hnojív
 • Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených, alebo neúrodných pôdach
TerraCottem Arbor je dostupný v 20 kg vreciach a 10kg vedrách.
TerraCottem Arbor
TerraCottem Arbor
Nedávajte TerraCottem Arbor na dno výsadbovej jamy ani na povrch pôdy vysadeného stromu či kríka. Pred samotnou výsadbou rovnomerne zmiešajte TerraCottem Arbor so substrátom a až do tejto zmesi následne vysádzajte.
TerraCottem Arbor
TerraCottem Arbor

Potrebujete poradiť s TerraCottem arbor?

Bez váhania nás kontaktujte