Firma TerraCottem

Spoločnosť TerraCottem bola založená v roku 1993, aby priniesla vedecké know – how univezity na trh, spolu so zdrojmi potrebnými k výrobe a komercializácií technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem v celosvetovom meradle.

Dnes je TerraCottem distribuovaná do viac ako 40 krajín po celom svete.

VÝROBCA MEDZINÁRODNÉ PREDAJA
TerraCottem BV TerraCottem Internacional SL
Brugstraat 27A
8720 Oeselgem (Dentergem)
Apartado de Correos 45
11190 Benalup (Cádiz)
Belgicko Španielsko
T. (32)56/78 27 58 T. (34)956/23 34 00
E. info@terracottem.be E. info@terracottem.com
IVA: BE 0436.747.646 - RPR Gent IVA: ES B1159794

Nájdete nás na

Facebooku