TerraCottem Turf

TerraCottem Turf je držitelem licencie australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem Turf

TerraCottem Turf je taktiež založený na pripncípe TerraCottemu. Obsahuje naviac zeolit, 100% prírodný vulkanický minerál, ktorý pomáha zvyšovať úrodnosť pôdy zadržiavať vodu.

Prínosy tohto produktu sú ďalej podporené začlenením špecifických trávnych hnojív a huminiových kyselín, ktoré majú pozitívny vplyv na schopnosť zadržiavať vodu, štruktúru pôdy a jej mikrobiologickú aktivitu. Toto všetko podporí rast koreňov čím sa zlepší celková kvalita trávnika a realizovaná plocha môže skôr zatrávnená - funkčná.

Kedy aplikovať?

 • Pred siatím, alebo položením trávneho drnu.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

Stroje potrebné pre aplikáciu.

 • Rozmetadlo hnojív (preferuje sa sypací typ) a rotavátor

Benefity

 • Zvýšená vodná retenčná kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Zvýšená hodnota CEC
 • Obmedzené vyplavovanie živín
 • Zvýšená ujímavosť semien
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Zvýšená mikrobiologická aktivita
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha
TerraCottem Turf aplikácia na fotbalových ihriskách.
TerraCottem Turf aplikácia na trávníkoch.
TerraCottem Turf aplikácia na golfových ihriskách.
Výrobok je suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, rastových prekurzorov, huminových kyselín a zeolitu obohateného NPK hnojivom a horčíkom.
Výrobok má absorbčnú kapacitu 4000g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.
TerraCottem Turf je dostupný v 20kg vreciach.
Nedávajte TerraCottem Turf na dno ani na povrch koreňovej zóny. Zmiešajte TerraCottem Turf so substrátom rovnomerne v celej koreňovej zóne pred siatím, alebo pokládkou trávneho drnu.

Potrebujete poradiť s TerraCottem Turf?

Kedykoľvek nás kontaktujte