TerraCottem turf

TerraCottem turf je držitelem licencie australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem turf je taktiež založený na pripncípe TerraCottemu. Obsahuje naviac zeolit, 100% prírodný vulkanický minerál, ktorý pomáha zvyšovať úrodnosť pôdy zadržiavať vodu.

Prínosy tohto produktu sú ďalej podporené začlenením špecifických trávnych hnojív a huminiových kyselín, ktoré majú pozitívny vplyv na schopnosť zadržiavať vodu, štruktúru pôdy a jej mikrobiologickú aktivitu. Toto všetko podporí rast koreňov čím sa zlepší celková kvalita trávnika a realizovaná plocha môže skôr zatrávnená - funkčná.

Kedy aplikovať?

 • Pred siatím, alebo položením trávneho drnu.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

Stroje potrebné pre aplikáciu.

 • Rozmetadlo hnojív (preferuje sa sypací typ) a rotavátor

Benefity

 • Zvýšená vodná retenčná kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Zvýšená hodnota CEC
 • Obmedzené vyplavovanie živín
 • Zvýšená ujímavosť semien
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Zvýšená mikrobiologická aktivita
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha
TerraCottem Turf je dostupný v 20kg vreciach.
TerraCottem Turf
Nedávajte TerraCottem Turf na dno ani na povrch koreňovej zóny. Zmiešajte TerraCottem Turf so substrátom rovnomerne v celej koreňovej zóne pred siatím, alebo pokládkou trávneho drnu.
TerraCottem Turf aplikácia na fotbalových ihriskách.
TerraCottem Turf
TerraCottem Turf

Potrebujete poradiť s TerraCottem turf?

Kedykoľvek nás kontaktujte