TerraCottem Turf

TerraCottem Turf je držitelem licence australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem Turf

TerraCottem Turf, založený také na principu TerraCottemu, obsahuje zeolit, 100% přírodní vulkanický minerál, který pomáhá zvyšovat úrodnost půdy a zadržování vody.

Přínosy produktu jsou dále podpořeny začleněním specifických travních hnojiv a huminových kyselin, které mají pozitivní vliv na schopnost zadržovat vodu, strukturu půdy a mikrobiologickou aktivitu. To vše, abychom získali rychleji založený trávník, podpořili růst kořenů a rostlin a zlepšili kvalitu trávníku.

Kdy aplikovat?

 • Před setím nebo položením travního drnu.

Frekvence aplikace

 • Pouze jednou.

Stroje potřebné pro aplikaci

 • Rozmetadlo hnojiv (preferuje se sypací typ) a rotavátor

Benefity

 • Zvýšená vodní retenční kapacita půdy
 • Úspora vody až 50%
 • Zvýšená hodnota CEC
 • Omezené vyplavování živin
 • Zvýšená ujímavost semen
 • Silnější a hlubší rozvoj kořenů
 • Zvýšená mikrobiologická aktivita
 • Větší odolnost vůči nemocem a stresu ze sucha
TerraCottem Turf aplikace ve fotbale.
TerraCottem Turf aplikace na trávnících.
TerraCottem Turf aplikace na golfových hřištích.
Výrobek je suchá, práškovitě granulovaná směs zesítěných hydrosorbentů polymerů, růstových prekurzorů, huminových kyselin a zeolitu obohaceného NPK hnojivem s hořčíkem.
Výrobek má absorpční kapacitu minimálně 4500g H2O/100 g destilované vody podle analytické metody CEN EN 13041 a více jak 95% vody zadržené v hydroabsorbentech je přístupné rostlinám.
TerraCottem Turf je dostupný ve 20kg pytlích.
Nedávejte TerraCottem Turf na dno ani na povrch kořenové zóny. Smíchejte TerraCottem Turf rovnoměrně srkze celou kořenovou zónu před setím nebo pokládkou trávního drnu.

Potrebujete poradit s TerraCottem Turf?

Kdykoliv nás kontaktujte