TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor je držitelem licence australské značky Smart Approved WaterMark v Evropě:

TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor – náš nejnovější půdní kondicionér – byl speciálně vyvinut pro sázení stromů a keřů.

Hlavní součástí tohoto nového složení jsou polyakrylové polymery nové generace (PA). Zahrnují huminové kyseliny, které jsou důležité pro další zvýšení schopnosti zadržovat vodu, strukturu půdy a mikrobiologickou aktivitu, dále specifická hnojiva pro stromy (s prodlouženou životností až 12 měsíců) s vyváženým počátečním hnojivem pro rychlé založení rostlin a syntetické dusíkaté hnojivo. To všechno usnadňuje časnou aklimatizaci stromů na výsadbovém místě, podporuje růst kořenů a rostlin a zvyšuje míru přežití stromů. Zároveň snižuje vstupy a náklady na přesazování.

TerraCottem Arbor byl vyvinut v rámci evropského projektu SustAffor

VÝSADBA STROMŮ TRVALE UDRŽITELNÝM A EFEKTIVNÍM ZPŮSOBEM: www.sustaffor.eu
Účinnosť tohoto produktu vo vonkajších i loboratórnych podmienkach bola potvrdená a certifikovaná inštitútom RTD: Lesnícke vedecké centrum Katalánie, Centexbel and Centre National de la Recherche Scientifique, v rámci projektu Sustaffor, financovaného Európskou úniou v 7. rámcovom programe (2013 – 2015) spravovanom Výkonnou agentúrou pre výskum REA http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013) pod grantovou dohodou n° 606554.

Aplikace

 • Výsadba stromů a keřů

Kdy aplikovat?

 • Při sázení.

Frekvence aplikace

 • Pouze jednou.

Výhody

 • Zdravější rostliny a vyšší výnosy
 • Zvýšená míra přežití
 • Zvýšená vodní retenční kapacita půdy
 • Úspora vody až 50%
 • Silnější a hlubší vývoj kořenů
 • Rychlejší a rovnoměrné založení rostlin
 • Větší odolnost nemocem a stresu ze sucha
 • Lepší využití hnojiv
 • Umožnit růst rostlin v degradovaných, zasolených nebo neúrodných půdách
Produkt je suchá, práškovitě granulovaná směs zesítěných hydroabsorbentů polymerů, růstových prekurzorů a vulkanické horniny obohacené o rozpustné a pomalu se uvolňující syntetické dusíkaté hnojivo a huminové kyseliny.
Výrobek má absorpční kapacitu minimálně 4500g H2O/100 g destilované vody podle analytické metody CEN EN 13041 a více jak 95% vody zadržené v hydroabsorbentech je přístupné rostlinám
TerraCottem Arbor je dostupný ve 20kg pytlech a 10kg kbelících.
Nedávejte TerraCottem Arbor na dno výsadbové jámy ani na povrch vysazeného stromu. Před samotnou výsadbou smíchejte TerraCottem Arbor rovnoměrně se zeminou a do této směsi vysazujte.

Potrebujete poradit s TerraCottem Arbor?

Bez váhání nás kontaktujte