R&D

Oddelenie výskumu a vývoja (R&D department) spoločnosti vykonáva svoj vlastný výskum a vývoj v spolupráci s nezávislými výskumnými zariadeniami, ktoré garantujú svojim zákazníkom, že technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem zostáva v popredí tohto priemyslu.

TerraCottem vzišiel z vedeckého výskumu s hlbokými koreňmi na Univerzite v Gentu v Belgicku a zahŕňa taktiež globálne výskumné ústavy.

Je len samozrejmé, že náš výskum a vývoj pokračoval i po roku 1993, kedy sa začal predaj originálneho zloženia a dnes je silnejší než kedykoľvek predtým. V poslených 25 rokoch sme v našom oddelení R&D (výskum a vývoj) otestovali viac ako 550 produktov pri hľadaní najlepších surovín, aby sme tak zvýšili účinnosť, vyvinuli nové pôdne kondicionéry a zamerali účinnosť produktov a porovaní s konkurenciou.

Oddelnie výskumu a vývoja spoločnosti TerraCottem priebežne preveruje nové produkty, aby zlepšilo výkony pôdnych kondicionérov.
Tieto skúšky (bioscreening) prebiehajú v belgickej skúšobnej stanici pre okrasné rastliny v Destelbergene.
Sleduje sa rast rastlín, spotreba vody atď.. Všetky údaje sú štatisticky analyzované a podrobne spracované.
V priebehu niekoľkých rokov boli preverené stovky produktov.
Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami - skúšobný trávnik na ihrisku UGent (Belgicko).
Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – skúšobný trávnik na ihrisku Happy Golf, Waregem (Belgicko).
Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – testovanie kvetín v belgickej experimentálnej stanici pre okrasné rastliny v Destelbegene.
Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – diplomová práca, ILVO, Belgicko.
Naše technické znalosti sú predávané verejnosti prostredníctvom obchodného oddelenia – spoluorganizátora belgického Národného dňa trávy.
Naše technické znalosti sú predávané verejnosti prostredníctvom obchodného oddelenia – spoluorganizátora belgického Národného dňa trávy.
Technická pomoc: pred zahájením (odber vzoriek pôdy), počas ( projektového dozoru) a po ukončení projektu (následná kontrola).
In 2018 we are celebrating 25 years of TerraCottem soil conditioning technology.

Viete o našich službách, ktoré vám ponúka oddelenie R&D (výskum a vývoj)?

Kontaktujte naše technické oddelenie