TerraCottem complement

TerraCottem complement werd ontwikkeld als complementair product, om de componenten te vervangen die gedurende het voorgaande groeiseizoen werden verbruikt door de planten en verwijderd tijdens het oogsten, in toepassingen zoals bloembedden en tuinbouw, die eerder werden behandeld met TerraCottem Universal.

Door het toedienen van TerraCottem complement bij de start van het nieuwe groeiseizoen wordt het totaal gehalte aan organisch draagmateriaal, meststoffen en polymeren terug op het oorspronkelijk niveau van de TerraCottem universal formule gebracht.

Toepassingen

Gebruik TerraCottem complement bij aanplanting, op plaatsen waar het voorgaande groeiseizoen de “Universal” bodemverbeteraar werd aangewend.

  • Gewassen (land- en tuinbouw, enz.)
  • Bloembedden

Frequentie van toediening

  • Eens per groeiseizoen, bij aanplanting of vóór inzaai.

Voordelen

  • Gezondere planten & meer oogst
  • Verhoogde overlevingsratio
  • Vervroegde oogst
  • Verhoogde waterretentie
  • WaterbesparingSnellere & betere vestiging van de planten
  • Sterkere & diepere wortelontwikkeling
  • Efficiënter gebruik van meststoffen
TerraCottem Complement toepassing in bloembedden.
TerraCottem Complement toepassing in bloembedden.
TerraCottem Complement toepassing in tuinbouw.
Het product is een droog, granulair mengsel van vulkanisch gesteente, cross-linked waterabsorberende polymeren en organisch draagmateriaal, verrijkt met minerale wateroplosbare, gecoate en synthetisch organische meststoffen.
Het product heeft een absorptiecapaciteit van minimum 450 g H2O/100 g in gedistilleerd water volgens Analysemethode CEN EN 13041 en meer dan 95% van het water gebonden in de polymeren is beschikbaar voor de planten.
TerraCottem Complement is beschikbaar in 20 kg zakken.
Maak geen laag TerraCottem Complement aan het oppervlak of op de bodem van het plantgat, maar meng TerraCottem Complement homogeen met de aarde vóór aanplanting of inzaai.

Persoonlijke ondersteuning nodig bij het gebruik van TerraCottem Complement?

Contacteer ons zonder verplichting