TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor

TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.

TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.TerraCottem Arbor werd getest in het framework van het EU SustAffor project.
De prestaties van dit product, zowel in veld- als laboratoriumomstandigheden, werden bevestigd en gecertificeerd door deze onafhankelijke onderzoeksinstellingen: Forest Sciences Centre of Catalonia, Centexbel en Centre National de la Recherche Scientifique. Dit in het kader van het Sustaffor-project, gefinancierd door het "7e framework programma" van de EU (2013-2015) en onder beheer van REA (Research Executive Agency - http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013)), onder subsidieovereenkomst nr. 606554.

PLANTING TREES IN A MORE SUSTAINABLE AND EFFICIENT MANNER: www.sustaffor.eu

TerraCottem Arbor - onze nieuwste bodemverbeteraar - werd speciaal ontwikkeld voor aanplanting van bomen en struiken. Centraal in de nieuwe formulering staan het gebruik van een nieuwe generatie hydroabsorberende polymeren, de toevoeging van wateroplosbare humuszuren om de waterretentie, de bodemstructuur en het micriobieel leven verder te optimaliseren, en boomspecifieke meststoffen (met een werkingsduur van 12 maanden) uitgebalanceerd met een startmeststof en een synthetische stikstofmeststof. Het resultaat is een snelle vestiging van de planten, stimulering van de wortelgroei en bovengrondse biomassa, een verhoogde overlevingsratio terwijl tegelijkertijd een reductie in input en herplantingskosten wordt bereikt.

Toepassingen

 • Aanplanting van bomen & struiken.

Wanneer toepassen?

 • Bij aanplanting.

Frequentie van toepassing

 • Slechts eenmaal.

Voordelen

 • Gezondere planten & meer oogst
 • Verhoogde overlevingsratio
 • Verhoogde waterretentie
 • Waterbesparing tot 50%
 • Sterkere en diepere wortelontwikkeling
 • Snellere en betere vestiging van de planten
 • Hogere weerstand tegen droogtestress en ziektes
 • Laat toe om planten te groeien in gedegradeerde, zoute en andere marginale gronden
Het product is een droog, granulair mengsel van cross-linked waterabsorberende polymeren, organisch draagmateriaal en vulkanisch gesteente verrijkt met minerale wateroplosbare, gecoate en synthetisch organische meststoffen en humuszuren.
Het product heeft een absorptiecapaciteit van minimum 4500 g H2O/100 g in gedistilleerd water volgens Analysemethode CEN EN 13041 en meer dan 95% van het water gebonden in de polymeren is beschikbaar voor de planten.
TerraCottem Arbor is beschikbaar in 20 kg zakken en 10 kg emmers.
Maak geen laag TerraCottem Arbor aan het oppervlak of op de bodem van het plantgat, maar meng het product homogeen met de aarde vóór aanplanting of inzaai.

Persoonlijke ondersteuning nodig bij het gebruik van TerraCottem Arbor?

Contacteer ons zonder verplichting