Pokus na trávníku ve Gbelech

15/05/1997 - 00:00

Realizace:1996
Foceno:1 rok po výsevu
Dávkování TerraCottem:Vpravo s TerraCottemem (120 gr/m²)
Vlevo bez TerraCottemu - Vpravo s TerraCottemem (120 gr/m²)
Vlevo bez TerraCottemu - Vpravo s TerraCottemem (120 gr/m²)

Zpět k:

Trávníky