Výsadba stromů a keřů v Ostrava

21/03/2003 - 00:00

Realizační firma:Graseko s.r.o.
Odkaz:www.graseko.cz
Dávkování TerraCottem:stromy a keře 1,5kg na 1m³ zeminy
1. říjen 2003 – po realizaci
2. říjen 2004