Vijf tips voor een succesvolle boomaanplant

22/02/2021 - 00:00

Van berk, esdoorn tot wilg: een boom planten is veel meer dan een gat in de grond, boom erin en klaar. Een stevige boom staat of valt met de voorbereiding. En met sterke wortels. Maar die schieten pas wortel als je goed voorbereid bent. In de tuin, een openbare ruimte of op straat? Zo ga je stap voor stap naar een gezonde, sterke boom. Met deze vijf vuistregels neem je de kortste weg naar duurzame groei.

Kies voor een inheemse boom

Kiezen voor een boom van bij ons ligt voor de hand: al eeuwen geworteld om te blijven. Die voelt zich hier gewoon goed. Inheemse bomen zijn immers beter aangepast aan ons klimaat en bijbehorende seizoenswissels. Ze houden van onze verschillende bodemtypes en zijn onlosmakelijk verbonden met inheemse fauna. En dat is goed is voor onze biodiversiteit en het klimaat.

Bovendien steun je met een boom van eigen bodem de korte keten: zowel het oogsten van de zaden, het opkweken als de verkoop vindt plaats in Vlaanderen. Support your locals, je weet wel.

Boom met kluit of naakte wortel?

Gekozen voor een boom? Dan zijn er twee manieren om hem in te planten: met kluit of met naakte wortel.

Bij een boom met kluit of container staan de wortels vaak in een pot aarde of zijn ze ingebonden in een doek. Een boom met naakte wortels is helemaal afgesnoeid en heeft enkel blote takken en wortels. Beide systemen hebben voor- en nadelen. Een boom met kale wortels is niet alleen goedkoper. Hij laat zich ook sneller planten. Nadeel? De kans op uitval is groter.

Bij een boom met wortel in kluit komt wat meer manueel werk kijken. Eerst en vooral moet je een groter plantgat maken. Daarna moet je ook nog pot of verpakking verwijderen, de aarde eraf schudden en de wortels ontwarren.

Maar of de boom nu een kluit heeft of niet, hij moet altijd een bepaalde weerstand overwinnen om zich aan te passen aan de nieuwe groeiplaats. Bij een naakte wortel speelt dat nog een grotere rol. Deze boom heeft immers enkel structuurwortels om zich te verankeren maar nog geen haarwortels. Deze zijn noodzakelijk om water en voeding uit de grond te halen en dus te groeien. Een boom met kluit heeft wat dat betreft een kleine voorsprong. De wortels zijn al ontwikkeld.

Maar een boom verplant je niet zomaar. De eerste twee jaren zijn cruciaal.

Beide soorten bomen ervaren veel stress. Ze moeten aarden in de nieuwe omgeving en grond. Letterlijk. Bodemverbeteraars geven het nodige duwtje in de rug om zich te settelen en te wortelen.

Plant je boom op het juiste moment

Bomen met kluit kan je in principe het hele jaar door planten. Uiteraard doe je dat niet bij extreme temperaturen als vrieskou of hitte.

Voor een boom met naakte wortels ligt het ideale moment om te planten tussen november en maart. Waarom precies dan? Omdat het bloeiseizoen nog niet gestart is. Boven de grond is alles in rust, ondergronds gaat alle energie naar de wortel. Hou je hier geen rekening mee en plant je hem op het moment dat hij bladeren of bloesems krijgt, dan sterft hij af. De boom is dan immers nog niet klaar, zijn wortels nog niet volgroeid. Alle groeikansen worden in de kiem gesmoord want de energie circuleert nu bovengronds.

Bepaal de gepaste grootte van je plantgat

De algemene regel? De diameter van je kuil moet gelijk zijn aan 2 à 3 keer de diameter van de kluit.

Onthoud vooral dat de grootte en de diepte van het plantgat allesbepalend zijn.

Helaas wordt de voorbereiding van het plantgat vaak verwaarloosd, met beknotte groeikansen als gevolg. Vergelijk het gerust met de fundering van een huis. Hier begin je ook niet in het wilde weg aan anders stort de constructie als een kaartenhuis in elkaar. Idem voor een boom.

Alles start dus met een grondige voorbereiding. Het plantgat graaf je best op voorhand uit. Zo vermijd je dat de wortels uitdrogen.

Een vaak voorkomende fout? Een boom die te diep of te nauw is geplant. Te diep, dan krijgen de wortels te weinig zuurstof en verstikt de boom. Te nauw is nefast voor de ontwikkelingskansen van de wortelstructuur.

Planten gedijen beter bij grotere plantgaten. Een groter gat betekent een groter volume van los gecultiveerde en goed doorluchte grond. De ideale voedingsbodem voor een gezonde wortelgroei.

Graaf je boom zo diep als de hoogte van naakte wortel of de container waar je boom in zat. Zo ligt de bovenkant van de kluit evenwijdig met het maaiveld. Aan weerszijde van de wortel maak je het plantgat groter totdat je de juiste diameter bereikt. Vergeet ook niet de wanden goed los te maken zodat de jonge wortels er makkelijk door kunnen groeien.

Soms kun je niet in de breedte en dan moet je de aarde in de diepte bewerken. Bij bomen in een straat bijvoorbeeld. Zorg er dan voor dat je de bodem van het plantgat goed doorspit zodat de wortels er vlot door kunnen groeien. Druk die doorspitte aarde opnieuw aan zodat de boom niet verder zakt.

Optimaliseer je bodem

Weinig bodems zijn perfect. Bijna altijd zijn er limiterende factoren. Een lava-ondergrond brengt veel lucht in de bodem maar houdt dan weer moeilijk vocht vast. Kleigrond heeft die eigenschap wel maar draineert niet behoorlijk. Enzovoort.

Met een bodemverbeteraar vang je die beperkingen op.

De TerraCottem bodemverbeteraar is een evenwichtig samengesteld granulair mengsel van meer dan 20 waterhoudende, voedende en stimulerende componenten.

Deze video illustreert hoe de bodemverbeteraar van TerraCottem de overlevingskansen van een boom bevordert:

In een notendop, de TerraCottem bodemverbeteraar zorgt voor:

  • Maximale waterretentie in de wortelzone
  • Een waterbesparing van 50%
  • Sterkere en diepere wortelontwikkeling
  • Verbeterde groei
  • Hogere weerstand tegen droogtestress

Ontdek hier alles over de TerraCottem bodemverbeteraars.

Helaas wordt de optimalisatie van de ondergrond vaak onderschat of zelfs vergeten. Gevolg? Veel bomen sneuvelen nog voor ze de kans krijgen om te groeien.

Bottom line? Bekijk het hele plaatje. Denk op lange termijn.

Het heeft geen zin om een dure grote boom te planten in een slechte ondergrond en in een plantgat dat niet de juiste dimensies heeft.

Een scenario gedoemd om te mislukken. De boom sterft af en het kost jou veel geld om die te laten weghalen. Denk maar aan de huur van een kraan, de manuren, .... Kortom een dure grap en dat terwijl je dit had kunnen voorkomen met een grondige voorbereiding en door enkele euro’s meer te investeren in een bodemverbeteraar. Een boom planten zonder grondig plan is nooit een goed idee.

TerraCottem als levensverzekering voor je boom ...

En het klimaat. Want als het over klimaatverandering gaat, dan zijn bomen onze helden.

Ze zorgen immers voor een afkoeling, absorberen CO2, fijnstof en zuiveren de lucht. Bomen dragen bij aan de biodiversiteit en verfraaien de omgeving. Klopt allemaal.

Maar ... net door die klimaatverandering zien bomen ook meer af. In dat opzicht stijgt de urgentie van bovenvermelde stappen en vooral van een goede bodemverbeteraar. Want door stijgende temperaturen en toenemende droogte hebben wortels nood aan een grond die goed doorvoed, gehydrateerd en gestructureerd is. En dat is precies wat een bodemverbeteraar doet.

Kortom: Pak het probleem aan bij de wortel. Investeer in een goede bodemverbeteraar en bescherm zo je bomen.

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen? Deel gerust:

Ontdek hier de troeven van de TerraCottem bodemverbeteraars

Het TerraCottem principe