Često postavljena pitanja

Veliki broj dodataka je dostupan za korišćenje sa rastućim medijem i mešavinama za zonu korena, i kako profesionalcima tako i amaterima se predstavljaju često protivrečne informacije u vezi sa takvim proizvodima, čineći potragu za najefikasnijim proizvodom teškom.

Da bi pomogli da se razreši jedan deo ove konfuzije, sledi lista nekih od najčešće postavljanih pitanja i najosnovnijih zabluda vezanih za dodatke za zemljište, za TerraCottem, i njihovu efikasnost u vezi uređenja zemljišta, busenova trave za sportove, hortikulture i baštovanstva.

Polimeri

Dostupnost vode

Đubriva

Praktično

Zaštita zivotna sredine

... Polimeri

Svi proizvodi koji sadrže hidroapsorbujuće polimere (koji su poznati i kao hidrogelovi ili superapsorbenti) su u osnovi isti?

Netačno - Iako spolja gledano jedan hidroapsorbujući polimer može ličiti na drugi, njihov hemijski sastav, fizička struktura mreže, i posebno gustina ukrštanja može se u velikoj meri razlikovati i uticaće na to kako oni upijaju, skladište i otpuštaju svoje sadržaje, a takođe će i određivati njihovu toksičnost, vek trajanja i podesnost za korišćenje za biljke koje rastu. Mora se obratiti pažnja, pošto su mnogi od njih na bazi natrijuma, proizvedeni prvenstveno za korišćenje u bebi pelenama i drugoj sanitarnoj robi, da se koriste kao flokulansi i za odlaganje tečnog hemijskog otpada, što ih čini nepodesnim da se koriste za biljke ili busenove trave. Nažalost, neki od ovih proizvoda se prepakuju i prodaju za korišćenje u hortikulturi.

TerraCottem-ova mešavina jednostavno sadrži one hidroapsorbujuće proizvode koji su pokazali najbolji rezultat u pogledu rasta biljaka i efikasnosti korišćenja vode tokom nezavisnih proba efikasnosti koje su izvedene u ime TerraCottem-a.

Na koji način ovo čini TerraCottem različitim u odnosu na druge proizvode koji koriste hidroapsorbujuću tehnologiju?

Godine testiranja su pokazale da su najbolji rezultati u pogledu velikog broja parametara rasta biljke i efikasnosti upotrebe vode postignuti sa odabranom mešavinom hidroapsorbujućih komponenti, hranljivih komponenti i komponenti koje stimulišu rast. Ova mešavina je postala proizvod TerraCottem® i menja se s vremena na vreme kako bolje komponente postaju dostupne. Pošto većinu komponenata u TerraCottem-ovoj mešavini ne proizvodi ova kompanija, novi proizvodi koji poboljšavaju performanse TerraCottem-a mogu se dodati ili se njima može zameniti neka trenutna komponenta bez konflikta interesa. Ova nezavisnost u izmenama i poboljšanju proizvoda, često uz korišćenje tehnologije koju su razvili svetski vodeći proizvođači, obezbeđuje da proizvod TerraCottem jednostavno ostane dokazano dobra mešavina najboljih proizvoda dostupnih na bilo kom mestu za ovaj zadatak.

Uz punu podršku jednog međunarodno priznatog univerziteta, nasleđe vezano za njegovu prvobitnu upotrebu u projektima Ujedinjenih Nacija i drugim humanitarnim projektima i uz bazu klijenata na pet kontinenata koja obuhvata vodeće profesionalce na relevantnim tržištima, TerraCottem ima kredibilitet s kojim se teško može meriti bilo koji drugi proizvod u ovoj industriji..

... Dostupnost vode

Što je veća sposobnost dodatka za zemljište da zadržava vodu, više vode će biti dostupno biljci?

Netačno – Sposobnost zadržavanja vode nije neizostavno bitna kada su u pitanju performanse, jer visok kapacitet zadržavanja vode ne znači da je mnogo vode dostupno. Dok većina hidroapsorbujućih polimera (koji su prevashodno proizvedeni za industriju pelena i sanitarne robe) može upiti na stotine puta veću količinu vode nego što je njihova sopstvena težina, oni su napravljeni da nepovratno vežu vlagu ili da se bore za istu vodu sa korenjem biljke. Stoga voda uopšte nije dostupna biljci. Uz to, nijedan kapacitet zadržavanja vode nije apsolutan. Što je veći nivo minerala ili nečistoća u vodi, manji je kapacitet zadržavanja vode. Čak i kada se radi o istom kvalitetu vode, kada se ona umeša u zemlju, kapacitet zadržavanja vode će se smanjiti pri većem pritisku zemlje.

Sva voda koju upije hidroapsorbujući polimer je dostupna biljci?

Netačno - Mnogi hidroapsorbujući polimeri nemaju sposobnost da vodu koju upiju učine dostupnom biljci, a ako ona i bude dostupna, to može biti samo u kratkom vremenskom periodu. Hidroapsorbujuće komponente koje su deo TerraCottem mešavine čine 95% ove vode dostupnom na duži period vremena.

Korenje biljke će morati da se bori sa hidroapsorbujućim polimerima u TerraCottem-u za istu vodu?

Netačno – Hidroapsorbujuće komponente u TerraCottem-ovoj mešavini su izabrane između ostalog zbog njihove sposobnosti da upiju, zadrže i zatim vodu učine dostupnom korenju biljke. One komponente koji se nalaze u TerraCottem-u imaju apsorpcione tenzije koje dopuštaju biljci da pokupi vodu kada ima potrebu za njom, a da pritom i osiguraju da komponente ostanu vlažne tokom dugog perioda vremena a da ih ne isuši okolna zemlja.

... Đubriva

Da li TerraCottem upija đubriva koja se rastvaraju u vodi?

TerraCottem može upiti i zadržati đubriva koja se dodaju rastućem mediju u koji je umešan.

Soli, đubriva i proizvodi od keliranog gvožđa koji su dodati zemljištu tretiranom TerraCottem-om će degradirati ili uništiti proizvod?

Soli, đubriva i minerali ne smanjuju životni vek TerraCottem-a, ali ipak imaju uticaj na njegovu sposobnost zadržavanja vode.

Na koji način TerraCottem oplemenjivač zemljišta deluje na smanjenje nivoa saliniteta i nečistoća u zemlji i vodi?

Zbog hemijskog sastava umreženih hidroapsorbujućih polimera koji su delimično neutralizovani kalijumskim i amonijačnim solima, postoji prednost za apsorpciju K + - preko Na + - jona. To dovodi do nižeg nivoa saliniteta vode unutar polimera, što korenskom sistemu biljke nudi bolje okruženje za rast.

... Praktično

TerraCottem može podstaći truljenje korena?

Netačno – Truljenje korena je često izazvano viškom vode u rastućem mediju, gde loša struktura zemlje sprečava da voda otiče ili da je biljka efikasno koristi i ograničava ili sprečava cirkulaciju kiseonika, izazivajući na kraju gušenje korenja biljke.

U zemljištu tretiranom TerraCottem-om, voda koju je proizvod upio nije slobodna nego se nalazi u hidroapsorbujućim komponentama i otpušta se samo na zahtev biljke. Kako biljke upijaju samo vodu koja im je potrebna, ostatak ostaje u proizvodu. Ove nabubrele čestice se otvaraju i provetravaju rastući medij, sprečavajući sabijanje tla i truljenje korena.

Zašto su neke od hidroapsorbujućih komponenti vidljive na površini posle prvog navodnjavanja i koliko dugo će ostati?

Ako se TerraCottem temeljno umeša u zemlju, zonu korena ili rastući medij, mala količina proizvoda će se prirodno nalaziti u vidu malog broja čestica vidljivih na površini posle zalivanja. U kontaktu sa ultraljubičastim zracima (sunčevom svetlošću), ove preostale čestice će se raspasti i nestati u roku od nekoliko dana.

Kada bi trebalo da se primeni TerraCottem oplemenjivač zemljišta?

Prilikom sadnje ili neposredno pre setve, prostiranja sadnog busena ili sadnje drveća. TerraCottem je potrebno ravnomerno pomešati sa zemljišnim supstratom pre sadnje i uneti u zonu korenovog sistema.

Da li se TerraCottem može koristiti zajedno sa drugim proizvodima i tehnikama?

TerraCottem kompanija ne zna ni za jedan drugi dodatak za zemljište, tehniku ili proizvod (npr. podzemno grejanje, geotekstili, Desso GrassMaster, SubAir itd.) koji nije kompatibilan sa korišćenjem TerraCottem-a.

TerraCottem se ne može koristiti na površinama tretiranim pesticidima i herbicidima?

Netačno – Hidroapsorbujuće komponente korišćene u TerraCottem-ovoj mešavini mogu upijati samo pozitivno i negativno naelektrisane jone (katjone i anione) koji imaju uobičajenu, malu jonsku zapreminu. Većina organskih pesticida na bazi benzena i herbicida (a takođe i ugljeni hidrini-fosilna tečna goriva, alkohol i drugi organski rastvarači) ne mogu da prodru u strukturu polimera zbog njihove značajno veće molekularne zapremine (uverite se sami u to tako što ćete utrljati alkohol u kašiku mešavine i videti šta će se desiti). Iz ovog tazloga, većina organskih pesticida na bazi benzena i herbicida može se koristiti na površinama tretiranim

TerraCottem-om bez negativnih efekata. Ako imate bilo kakve sumnje, prvo napravite test tako što ćete vodeni rastvor tog proizvoda sipati na kašiku TerraCottem-a.

Koliko često treba đubriti i navodnjavati površine tretirane TerraCottem-om?

Uobičajene vrste i količine đubriva i navodnjavanja treba koristiti na površinama tretiranim TerraCottem-om prema preporukama menadžera projekta, arhitekte ili savetnika. Tek pošto se biljke i busenovi trave oforme, može se procenjivati korišćenje manjih količina kako navodnjavanja tako i đubriva da bi se došlo do najefikasnijih količina. Klijenti TerraCottem-a su prijavili značajno smanjenje navodnjavanja (do 75%) i upotrebe đubriva (do 60%).

Realno, kakva ušteda se može postići unošenjem TerraCottem-a u rastući medij?

  1. Troškovi unošenja: TerraCottem-ovi klijenti prijavljuju uštedu u vodi od 40-75% i uštedu đubriva od 20-60%.
  2. Troškovi održavanja: Vreme, radna snaga i troškovi unošenja vezani za održavanje površina tretiranih TerraCottem-om® su od 25-75% manji nego na površinama koje nisu tretirane ovim proizvodom, prema informacijama koje su dostavili klijenti.
  3. Troškovi zamene: Podaci od TerraCottem-ovih klijenata pokazuju smanjenje smrtnosti biljaka od 20-100%.

U hladnijim klimatskim uslovima, TerraCottem se može zalediti, izazivajući probleme?

Netačno – Proizvod TerraCottem se ledi na –2º C i zato na njega ne utiču noćni mrazevi. Smrzavanje proizvoda nema apsolutno nikakav štetan uticaj na njega, tretiranu zemlju ili biljke. Pošto se TerraCottem smrzava na nižim temperaturama nego voda u zemljištu, voda je dostupna pri nižim temperaturama i na duže vremenske periode, čime se period rasta može produžiti i do nekoliko nedelja.

Šta treba uraditi sa zemljom koja je pomešana sa TerraCottem-om posle njenog korišćenja (npr. sa zemljom iz posuda ili saksija iz kojih su presađene biljke)?

Zemlja tretirana TerraCottem-om zadržava korisne materije iz proizvoda mnogo godina. Time što ćete izbaciti takvu zemlju zajedno sa drugim materijama iz posuda (kao što su uveli cvetovi, korenov sistem, biljke, lišće itd.) na hrpu đubriva, ova nađubrena zemlja se može koristiti u ukrasnim lejama, baštama i na drugim pejsažnim površinama sledeće sezone.

... Zaštita zivotna sredine

Svi hidroapsorbujući proizvodi su bezbedni da se koriste za biljke koje rastu?

Netačno - Svi hidroapsorbujući polimeri sadrže izvesnu količinu ostataka monomera iz proizvođačkog procesa. Ovi akrilamidi i akrilski kiselinski monomeri su fitotoksični na nivoima iznad 500 ppm. Svi stariji hidrogelovi i približno polovina onih koji se trenutno proizvode sadrže toksićne nivoe kontaminacije monomerima. Hidroapsorbujući proizvodi u TerraCottem-ovoj mešavini imaju nivo monomera ispod 215 ppm i imaju sertifikat da nisu toksični na osnovu testova koji zadovoljavaju najviše međunarodno priznate standarde, što znači da proizvod neće kontaminirati biljke, zemlju ili vodu u zemljištu.

Da li je Poliakrilamid toksičan?

Poliakrilamid je akrilni polimer napravljen od akrilne kiseline i podjedinica akrilamida koje se lako ukrštaju. Poliakrilamid nije toksičan, ali nepolimerizovani akrilamid jeste, pošto je akrilamid monomer nervni otrov. Stoga, proizvodi koji sadrže visoki ostatak akrilamid monomera mogu izazvati zabrinutost. Međutim, TerraCottem-ova treća generacija hidroapsorbujućih propenamid-propenoat kopolimera se u celosti pravi i bira na takav način da ostatak monomera bude zanemarljiv i zagarantovano dosta ispod bilo kakvih nivoa opasnosti ustanovljenih od strane vladinih agencija širom sveta.

Koliko dugo TerraCottem ostaje aktivan u zemljištu?

Startna hranljiva komponenta i količine sredstva za stimulaciju rasta u tragovima su napravljene da vrše funkciju tokom početne faze rasta posle ubacivanja proizvoda u zemljište, a đubrivo sa sporim otpuštanjem ima upotrebnu vrednost od 6-12 meseci u zavisnosti od prosečne temperature.

Dok različite hidroapsorbujuće komponente u TerraCottem-u imaju visoke ali varirajuće nivoe mehaničke i biološke stabilnosti, komponente sa najdužim trajanjem su pokazale da imaju životni vek od više od 8 godina u praktičnoj primeni.

Sprega između svih TerraCottem-ovih komponenata je ono što određuje efikasnost proizvoda u rastućem mediju i ono što ga čini regulatorom zemljišta.

Niste našli odgovor koji ste tražili?

Kontaktirajte našu tehničku službu