Referenties

De TerraCottem bodemverbeteringstechnologie is een effectief en heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel om succesvolle tuinen, parken, herbebossingsprojecten, golfbanen, voetbalvelden, moestuinen, enz. aan te leggen. Tegelijkertijd kan er sterk gespaard worden op de hoeveelheid inputs (water, meststoffen, arbeid), die nodig zijn om deze planten alle overlevingskansen te bieden.

Ontdek hoe landschapsarchitecten, groendiensten, bos- en landbouwers succes boeken met hun projecten met de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie.

Sterkere en diepere wortelontwikkeling.
Gezondere planten & meer oogst.
Betere kieming.
Sterker gras in een gezondere grasmat.
Snellere en betere vestiging van de planten (boven: GEEN TerraCottem, onderaan: MET TerraCottem).
Verhoogde overlevingsratio.
Hogere weerstand tegen droogtestress en ziektes.
Laat toe om planten te groeien in gedegradeerde, zoute en andere marginale gronden.
Vroegere oogst en meststofbesparing.
Verhoogde waterretentie.
Toename van de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC)
Minder uitspoeling van meststoffen.

Graag vertellen we ook jouw verhaal !

Upload uw foto's hier