Často kladené technické otázky

Nasleduje zoznam nejčastejšie kladených technických otázok. Kliknite na otázku, aby sa vám zobrazila odpoveď.
Tieto otázky sú zoradené tak, aby sa všeobecne lepšie porozumelo našej technológií pôdnych kondicionérov a prípravkov na zlepšenie kvality pôdy.

Polyméry

Dostupnosť vody

Hnojivá

Praktické

Toxikologické a ekologické otázky

...Polyméry

Sú všetky výrobky obsahujúce hydroabsorbenty polymérov v podstate rovnaké? (tiež máme ako hydrogely, alebo superabsorbenty).

Omyl – i keď z vonkajšieho pohľadu môže jeden hydrosorbčný polymér vyzerať ako iný, ale ich chemická a fyzikálna štruktúra siete a zvlášť hustota prepojenia môže byť značne odlišná. Toto ovplivňuje absorbciu, schopnosť ukladania i uvolňovania svojho obsahu. Určuje ich toxicitu, životnosť a vhodnosť pre použitia pri pestovaní rastlín. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, že veľa hydroabsorbentov je bázou sodíku ( sodné soli polyakrylovej kyseliny, niekedy označovanej ako polyakrylát sodný, alebo PAA), vyrobených hlavne pre použitie v detských plienkach a iných sanitárnych prípravkoch, používajúcich sa ako flokulanty a chemické látky k likvidácii kvapalného odpadu. Práve toto ich robí nevhodnými pre použitie na pestovanie rastlín, alebo do trávnikov.

Bohužiaľ niektoré z týchto produktov sú prebaľované a predávané na použitie v záhradníctve. Iba polyméry, ktorých základom sú soli draslíka a/alebo amoniaku, sú vhodné na poľnohospodárske a záhradnícke účely.

Ďalej, technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem jednoducho obsahuje také hydroabsorbenty, ktoré preukázali najlepšie výsledky pri raste rastlín i úspore vody. Skúšky boli realizované v nezávislých štúdiách, ktoré vykonáva TerraCottem a/alebo v mene TerraCottem.

Tak aký je rozdiel medzi pôdnym kondicionérom TerraCottem a ostatnými výrobkami používajúcimi hydroabsorbčnú technológiu?

Roky testovania na univerzite v Gente a nezávislé laboratóriá ukazujú, že najlepšie výsledky v rámci rady polymérov pre rast raslín a účinnosti využitia vody, boli dosiahnuté so starostlivo vyváženým zložením hydroabsorbentov, zložiek živín a zložiek stimulujúcich rast. Každá súčasť TerraCottem má svoj pozitívny vplyv na rast, ale je to predovšetkým synergický efekt všetkých, vedecky vyvážených zložiek produktu, ktorý činí technológiu pôdnych kondicionérov TerraCottem takou jedinečnou a úspešnou.

Vďaka plnej podpore medzinárodne uznávanej univerzity a skúsenostiam spojenými s jeho počiatočným využitím v humanitárnych projektoch Organizácie spojených národov a ďalších humanitárnych projektov, ako aj zákazníckej základne na piatich kontinentoch, ktorá zahŕňa špičkových odborníkov na relevantných trhoch, je prednosťou technológie pôdneho kondicionéra TerraCottem predovšetkým dôveryhodnosť.

TerraCottem nevyrába pre iné značky. Kvalitu a účinnosť technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem nájdete iba pod značkou TerraCottem.

... Dostupnosť vody

Čím vyššia je schopnosť zadržiavať vodu, tým viac vody bude k dispozícii rastlinám?

Chyba – vodná retenčná kapacita neni nutne relevantná z hľadiska výkonu, pretože vysoká kapacita zadržiavania vody nemusí nutne znamenať vysokú dostupnosť vody. Zatiaľ čo väčšina hydroabsorbentov polymérov (primárne vyrábaných na výrobu plienok a sanitárnych výrobkov) môže absorbovať aj stonásobok vlastnej hmotnosti, sú pri tom navrhnuté tak, aby nevratne viazali vlhkosť a tak súťažia s koreňami rastlín o rovnakú vodu. V dôsledku toho nie je rastline k dispozící žiadna voda. Navyše nie je schopnosť zadržovať absolútna. Čím vyššia je hladina minerálov, alebo nečistôt, tým nižšia je vodná retenčná kapacita. Dokonca i pri rovnakej kvalite vody, keď sa zapraví do zeme, kapacita zadržiavania vody sa znižuje.

Všetka voda absorbovaná každým hydrosorbentom polyméru je k dispozícii rastlinám?

Chyba – Veľa hydroabsorbentov polymérov nemá schopnosť uvolniť vodu, ktorú absorbujú, pre potreby rastlín a pokiaľ je rastlinám k dispozícií, môže sa tak stať iba na krátku dobu. Avšak viac ako 95% vody absorobavnej v hydrogeloch TerraCottem je k dispozícií rastlinám na dlhšiu dobu.

Musia korene rastlín súťažiť s hydroabsorbentami polymérov prítomnými v pôdnom kondicionéri TerraCottem o rovnakú vodu?

Chyba – hydroabsorbenty polymérov v zmesi TerraCottem, boli vyberané, mimochodom, pre svoju výbornú schopnosť absorbovať, zadržiavať a potom sprístupniť vodu koreňom raslín. Hydrogely, obsiahnuté v TerraCottem, majú absorbčné napätie, ktoré umožňuje koreňom rastlín odoberať vodu podľa svojej potreby. Toto napätie ale zaistí, aby hydrogely zostali vlhké na dlhú dobu a neboli vysušené okolitou pôdou.

... Hnojivá

Absorbujú pôdne kondicionéry TerraCottem hnojivá rozpustné vo vode?

Áno - Pôdne kondicionéry TerraCottem môžu absorbovať a udržať hnojivá pridané do rastového média.

Poškodí, alebo zničí produkt soli a produkty chelatovaného železa pridané do pôdy ošetrenej technológiou TerraCottem?

Soli, hnojivá a minerály neznižujú životnosť žiadneho z pôdnych kondicionérov TerraCottem, ale majú vplyv na jeho vodnú retenčnú kapacitu.

Ako pôsobí technológia pôdneho kondicionéra TerraCottem na zníženie úrovne salinity a nečistôt v pôde a vo vode?

Vzhľadom na chemické zloženie zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, ktoré sú čiastočne neutralizované soľou draslíka a amoniaku, je uprednostená absorbcia iontov K+ pre Na+. To vedie k nižej úrovni slanosti vody vo vnútri polymérov, takto ponúkajú koreňom rastliny lepšie rastové prostredie.

... Praktické

Môže technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem podporiť vznik hniloby koreňov?

Chyba – Koreňová hniloba je často spôsobená prebytkom vody v pôde, kde chudobná štruktúra pôdy bráni tomu, aby voda bola odčerpávaná, alebo bola účinne využívaná rastlinou. Takáto pôda obmedzuje, alebo zabraňuje cirkulácií kyslíka, čo spôsobuje zadusenie koreňov.

V pôde ošetrenej pôdnym kondicionérom TerraCottem je voda absorbovaná produktom a nie je voľná - je obsiahnutá v hydrosorbčných zložkách a uvoľňuje sa iba podľa potreby rastlín. Pretože rastliny absorbujú iba vodu, ktorú potrebujú, zvyšok zostáva v polyméroch. Tieto nabobtnalé častice sa zväčšujú a tým prevzdušňujú rastové médium, čím sa znižuje zhutnenie pôdy a tým aj hniloba koreňov.

Prečo sú niektoré z hydroabsorpčných komponentov viditeľné na povrchu pôdy po prvom zavlažovaní a ako dlho tam zostanú?

Pokiaľ sú pôdne kondicionéry TerraCottem dôklane premiešané s pôdou, alebo rastovým médiom v koreňovej zóne, na povrchu bude vidieť iba niekoľko častíc. Pri styku s ultrafialovým svetlom (slnečným svetlom) sa však tieto zostávajúce čstice rozpadnú a zmiznú behom niekoľkých dní.

Kedy má byť pôdny kondicionér TerraCottem aplikovaný?

Pri výsadbe, alebo tesne pred výsevom, alebo položením trávneho koberca. Musí byť zapracovaný do pôdy, do hĺbky 20 cm.

Môže byť technológia pôdneho kondicionéra TerraCottem použitá v spojení s inými produktami a technikami?

Áno – Spločnosť TerraCottem nevie o žiadnom pôdnom prípravku, technike, alebo produkte, (napr. vykurovanie podlužia, geotextílie, Desso GrassMaster, SubAir, atď.), ktorý nie je zlúčiteľný s požitím pôdneho kondicionéru TerraCottem. Naše výrobky sa často používajú k doplneniu účinku iných výrobkov a techník.

Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem nemôže byť použitá na miestach ošetrených pesticídmi a herbicídmi.

Chyba – Hydroabsorbčné zložky použité v TerraCottem môžu absorbovať iba kationty a anionty s malým obsahom iontov. Väčšina organických pesticídov a herbicídov na bázi benzenu (rovnako, ako uhľovodíky, alkohol a ďalšie organické rozpúšťadlá) nemôžu preniknúť do štruktúry polyméru kvôli ich výrazne vyššiemu molekulovému objemu ( skúste sami pridať alkohol do lyžice zmesi Terracottem a zistiť, čo sa bude diať). Z týchto dôvodov sa väčšina organických pesticídov a herbicídov na bázi benzenu, môže používať v miestach ošetrenými pôdnym kondicionérom TerraCottem bez negatívnych účinkov.

Ako často by mali byť plochy ošetrené technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem hnojené a zavlažované?

Bežné typy a dávky hnojív, ako aj závlahy, by sa mali používať v oblastiach ošetrenými technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem na základe odporúčania projektového manažéra, architekta, alebo konzultanta. Po vysadení rastlín či založení trávnika, môžeme obmedziť zalvlažovanie a hnojenie. Po následnom vyhodnotení nájsť najúčinnejšie dávkovanie. Zákazníci spoločnosti TerraCottem opakovane hlásia významné zníženie zavlažovania (až o 50%) a hnojenia (až o 40%), čo bolo taktiež preukázané nezávislými univerzitami a laboratóriami.

Akej úspory je možné dosiahnuť vďaka začleneniu technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem do rastových médií?

  • Náklady a vstupy: Klienti používajúci technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem uvádzajú úsporu vody medzi 40 – 75% a úsporu na hnojivách medi 20 – 60 %.
  • Náklady na údržbu: Náklady na čas, prácu a prácu spojenou s náhradnými výsadbami, ako aj s údržbou miest ošetrených technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem, sú o 25 – 75% nižšie, ako na miestach, ktoré neboli týmto produktom ošetrené vôbec.
  • Náklady na náhradné výsadby: Pôdny kondicionér TerraCottem umožňuje zníženie úmrtnosti rastlín o 20 – 100%.

V chladnejších oblastiach môžu polyméry zmrznúť. Spôsobuje toto nejaké problémy?

Chyba – Polyméry TerraCottem zmrznú pri teplote – 2°C. Zamrznutie pôdneho kondicionéru TerraCottem nemá žiaden škodlivý vplyv na tento produkt, ošetrenú pôdu, alebo rastliny. Vzhľadom k tomu, že polyméry TerraCottem zamŕzajú pri nižších teplotách než voda v pôde, voda v nich zostáva k dispozícií i pri nižších teplortách a po dlhšiu dobu, čo môže predĺžiť dobu rastu až niekoľko týždňov.

Čo by sa malo urobiť so zeminou ošetrenou technológiou TerraCottem po jej použití (napr. pôda z črepníkov a kontajnerov, ktoré boli presadené)?

Pôda, ošetrená technológiou TerraCottem, využíva prínosy produktu veľa rokov. Túto zmes po sezóne môžete pridať do kompostu (napr. k odumretým kvetom, rastlinám, listom, ....). Kompostovanú pôdu môžete následne použiť v okrasných záhonoch, záhradách a ďaších krajinárskych oblastiach nasledujúcu sezónu. Komponenty, ktoré rastliny spotrebovali behom prdchádzajúcej vegetačnej sezóny, je možné doplniť priadním novej dávky TerraCottemu.

... Toxikologické a ekologické otázky

Sú bezpečné všetky hydroabsorbenty pri pestovaní rastlín?

Chyba – Hydroabsorbenty polymérov obsahujú určité množstvo monomerných zbytkov z výrobného procesu. Hydroabsorbent (ko) polymér nemôže uvolňovať škodlivé polyméry behom prirodzených daegratačných procesov. Behom výrobného procesu sa môže stať, že nie všetky monoméry sa prevedú na tieto stabilné polyméry. Všetky pôdne kondicionéry TerraCottem majú extrémne nízke obsahy monomérov (akryamid ,0006% w/w; kyselina akrylová 0,0023% w/w), čo je pod prahovou hodnotou popísanou v smernici EU 1999/45/EG (článok 3, kapitola 3): Akrylamid <0,1% w / w; Kyselina akrylová <1% w / w.. Tieto úrovne sú sledované jednak interne, jednak externe. Avšak na trhu je možné nájsť polyméry, ktoré nemajú tieto bezpečnostné úrovne a preto nie sú vhodné na pestovanie rastlín.

Polyméry bežne obsiahnuté v TerraCottem sú zosieťoavné polyméry. Sú vyňaté z registrácie podľa nariadenia REACH. Suroviny a monoméry používané na výrobu týchto polymérov sú predregistrované a následne registrované podľa ich hmotnosti. Naviac, ani látky na zozname SVHC (Zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy), ani látky z tzv. zoznamu kandidátov, nie sú v súčasnej podobe používané pri výrobe.

Je polyakrylamid toxický?

Niektoré hydroabsorbenty polymérov prítomných v produtoch TerraCottem sú zosieťované kopolyméry polyakrylamidu a polyakrylátu. Polyarylamid nie je toxický, ale nepolymerizovaný akrylamid je, pretože akrylamidový monomér je neurotoxín. Výrobky , ktoré majú vysoký obsah zvyškov monomérov akrylamidu, by preto mohli byť znepokojivé. Avšak hydroabsorbenty kopolymérov TerraCottem sa vyrábajú a vyberajú tak, že zvyšky monomérov po výrobe sú zanedbateľné a zaručujú, že sú značne pod hladinou nebezpečných úrovní stanovených vládnymi agentúrami na celom svete. Akonáhle je akrylamid uzatvorený v kopolymére, je chemicky nemožné uvolniť ho z koncovej štruktúry.

Ako dlho zostáva technológia TerraCottem v pôde aktívna?

Spúšťacia zložka živín a stopového množstva látky stimulujúcej rast sú navrhnuté tak, aby sa realizovali behom počiatočnej fáze rastu po zapracovaní. Zložka hnojív s pomalým uvoľnovaním pôsobí 6 až 12 mesiacov v závislosti na priemernej teplote.

Zatiaľčo rôzne hydroabsorbčné zložky technológie TerraCottem majú vysoké, ale meniace sa úrovne mechanickej a biologickej stability, ďalšie komponenty ukázali najdlhšiu životnosť až 8 rokov po aplikácii.

Jedná sa o synegiu všetkých zložiek technológie TerraCottem, ktorá určuje účinnosť tohto produktu v rastovom médiu a ktorá z neho činí skutočný pôdny kondicionér.

Nenašli ste otázku, ktorú hľadáte?

Kontaktujte naše technické oddelenie