Případové studie

Technologie půdních kondicionerů TerraCottem je efektivní a jednoduchý nástroj, který vám pomůže tvořit krásné zahrady, parky, zalesňovací projekty, golfová a fotbalová hřiště, zeleninové zahrádky atd. a zároveň vám umožní redukovat množství vstupů (voda, hnojiva, práce) potřebných k udržení rostlin v optimálních podmínkách.

Podívejte, jakých úspěšných a udržitelných projektů bylo dosaženo profesionály v krajinářství, zahradní architektuře, technických službách, lesnictví nebo zemědělství použitím půdních kondicionerů TerraCottem.

Silnější a hlubší kořenění.
Zdravější rostliny a vyšší výnosy.
Zvýšená ujímavost semen.
Odolnější a zdravější trávník.
Rychlejší a rovnoměrné založení (nahoře BEZ TerraCottemu, dole S TerraCottemem).
Zvýšená míra přežití.
Vyšší odolnost nemocem a stresu ze sucha.
Růst rostlin v degradovaných, zasolených či jinak nerentabilních půdách.
Dřívější sklizeň a úspory na hnojivu.
Zvýšená vodní retenční kapacita půdy.
Zvýšená vodní retenční kapacita půdy.
Lepší využití hnojiv.
Zvýšená hodnota CEC.
Menší vyplavování živin.
Zvýšená mikrobiologická aktivita.

Klikněte zde, poradíme, jak nahrát vaše fotografie:

Bez váhania nás kontaktujte