Aplikácie

Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem je efektívny a jednoduchý nástroj, ktorý vám pomôže vytvoriť krásne záhrady, parky, golfové a futbalové ihriská, pomôže zalesniť územie, zlepší úrodu v zeleninových záhradách, atď.. Zároveň vám umožní redukovať náklady (voda, hnojivá, práca) potrebné k udržaniu rastlín v optimálnych podmienkach.

Pozrite sa, aké úspešné a udržateľné projekty sa realizovali profesionálmi v krajinárstve, záhradnej architektúre, technických službách, lesníctve, alebo poľnohospodárstve, s použitím pôdnych kondiconérov TerraCottem.

Silnejšie a hlbšie zakoreňovanie.
Zvýšená ujímavosť semien.
Odolnejší a zdravší trávnik.
Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie (hore BEZ TerraCottemu, dolu s TerraCottemom).
Zvýšená miera prežiteľnosti.
Vyššia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha.
Skorší zber a úspory na hnojive.
Menšie vyplavovanie živín.
Prípadové štúdie
Prípadové štúdie
Prípadové štúdie
Prípadové štúdie

Kliknite sem. Poradíme, ako nahrať vaše fotografie:

Bez váhania nás kontaktujte