Je houdt van gras

en vindt dat alle spelers recht hebben op de best mogelijke grasmat onder hun voeten.

Ik ben terreinverzorger

Werk je bij de gemeente voor het onderhoud van het lokale sportcomplex? Of verzorg je de sportvelden van een voetbalclub? Misschien ben je verantwoordelijk voor een 18-hole golfterrein?

In elk geval weet je dat wat onder het oppervlak gebeurt, de bovengrondse groei bepaalt.

De samenstelling van de bodem is de basis voor een kwalitatief speelveld. Om het ganse jaar door een goed bespeelbaar terrein te hebben, kan je niet zonder een zanderige opbouw. Je hebt het allemaal al gezien: verlies van grasbedekking tijdens de wintermaanden, wateroverlast na een fikse regenbui, steeds meer speelschade na elke training of wedstrijd...

Ondoordacht gebruik van de sportvelden

Tijdens de wintermaanden is er een overschot aan water dat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. De oorzaken zijn:

  1. Een lage evapotranspiratie (d.i de som van het waterverlies door verdamping uit de bodem en transpiratie door de grasplanten): het gras is dormant en de temperaturen zijn laag.
  2. Relatief hoge neerslag

Een zanderige toplaag, die snel kan draineren, is essentieel om zoveel mogelijk speeluren op jouw veld mogelijk te maken. Het is de optimale manier om een stabiel speeloppervlak te garanderen en voldoende water af te voeren.

Zonder deze zanderige samenstelling is de kans groot dat jouw veld snel in een modderpoel verandert. Dit effect wordt nog versterkt bij een ondoordacht gebruik van de sportvelden: trainingen toelaten op dagen met extreem veel regen, keeperstrainingen steeds laten doorgaan op hetzelfde kleine stukje van het veld, enz.

Beperkingen van een zanderige toplaag

De keuze om een natuurveld aan te leggen op een zandige toplaag is de juiste. Een keuze die gelukkig steeds meer gemaakt wordt, maar toch zijn er een aantal beperkingen.

  • Het vermogen van de bodem om water vast te houden hangt sterk samen met de grootte van de bodemkorrels (de "textuur") en hieraan verbonden de (poriën)ruimte er tussen. Zand bestaat uit grote korrels met daartussen veel ruimte. Dit is ideaal tijdens de natte wintermaanden: overtollig water kan snel worden afgevoerd. Maar omgekeerd maakt dit het ook heel moeilijk om water vast te houden. En dit is nodig tijdens de hete en droge zomermaanden. Om een goede grasgroei mogelijk te maken is er nood aan voldoende waterbufferend of watervasthoudend vermogen in de bodem.
  • Een zuivere zandbodem heeft ook weinig "structuur". In droge omstandigheden maakt dit het speelveld instabiel en worden de grasplanten kwetsbaar bij een te hoge betredingsgraad.
  • Tenslotte heeft zand een lage kationenuitwisselingscapaciteit (CEC). Een moeilijke term, maar dit is het totale vermogen van de bodem om uitwisselbare kationen of essentiële voedingsstoffen vast te houden. Simpel gezegd: een zandbodem is minder "vruchtbaar" dan een kleigrond.

Unieke oplossing voor bodemverbetering

Deze beperkingen zijn echter eenvoudig op te lossen. De TerraCottem bodemverbeteraar is net ontworpen om deze problemen aan te pakken. De oorsprong van onze bodemverbeteringstechnologie ligt in het verbeteren van zandgronden in semi-aride landen, om zo plantengroei mogelijk te maken. Het zijn korrelvormige producten die in de voorbereidingsfase met de toplaag worden ingemengd.

De aanwezige meststoffen en natuurlijke groeiprecursoren zorgen voor een sterkere en diepere wortelontwikkeling, wat resulteert in een heel sterke grasmat.

De polymeren verhogen de waterretentie van de bodem zonder de drainagecapaciteit te verminderen. Die polymeren worden ook wel hydrogels of waterkristallen genoemd. Ze worden ingemengd in de wortelzone en absorberen water dat anders zou verloren gaat door verdamping en uitloging. Het resultaat? Veel minder nood aan irrigatie, zowel qua frequentie van water geven als het volume aan irrigatiewater. Het water wordt dus geabsorbeerd, maar ook ter beschikking gehouden van de grasplanten. Onze klanten rapporteren waterbesparingen tot 50%.

  • Stedelijk stadion La Plata, Argentinië

Alfredo Schappi, verantwoordelijke voor Estadio Único in La Plata: "Op basis van mijn 15 jaar ervaring met TerraCottem heb ik opnieuw het product gebruikt om een snellere en diepere wortelontwikkeling te bekomen. We zijn erin geslaagd om het veld in een recordtijd klaar te krijgen voor de Copa America in 2011: in totaal werden er 6 wedstrijden gespeeld.”


  • Benalup Golf, Cadiz, Spanje

TerraCottem werd ingewerkt doorheen de bovenste 20 cm van de ganse golfbaan. In 2006 was Benalup Golf onderdeel van een studie "Golf en zijn omgeving in Andalusië": Benalup Golf was de golfbaan met het laagste waterverbruik in de hele provincie Cádiz.


Welke TerraCottem bodemverbeteraar is geschikt voor jouw project?

TerraCottem turf voor gazons en sportvelden. TerraCottem Turf bevat zeoliet, hydroabsorberende polymeren, biostimulanten, meststoffen en humaten.

Je hoeft de TerraCottem bodemverbeteraar enkel te mengen met de toplaag.

  • Wanneer? Vlak voor inzaai of het plaatsen van de graszoden.
  • Waarom? Voor betere grasgroei, een sterkere grasmat met minder waterverbruik.
  • Slechts 1x toepassen voor 8 jaar voordeel in waterbesparing.

Ontdek TerraCottem Turf

TerraCottem Turfbodemverbeteraar voor gazon en sportvelden. Bevat zeoliet, hydroabsorberende polymeren, biostimulanten, meststoffen en humaten.

Productpagina

Voor sterker, fitter gras en een succesvolle grasmat...

… contacteer ons nu