Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?

31/10/2022 - 00:00

Met inboet bedoelt men in de groensector het heraanplanten van bomen, heesters of struiken, vaste planten en haagplanten op plaatsen waar deze afgestorven zijn. In dit artikel bespreken we een paar oorzaken. Inboet 100% vermijden is bijna niet mogelijk, maar je kan het percentage aan planten dat uitvalt wél beperken. We leggen uit hoe.

Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?Hoe inboet van bomen, heesters en vaste planten beperken?

"Inboeten is het vervangen van verkeerd geleverd, slecht gevormd, kwijnend, dood of verloren gegaan plantmateriaal door materiaal van dezelfde soorten variëteiten in de voorgeschreven kwaliteit".

Vaak voorkomende oorzaken

Vaak voorkomende oorzaken van het afsterven van bomen en planten:

  • ziektes en plagen,
  • vraatschade van dieren en ongedierte,
  • extreme vorst,
  • stormschade,
  • wisselende grondwaterstanden,
  • droogte,
  • vandalisme,

Maar ook slecht beheer kan aan de basis liggen. Hierin spelen factoren zoals het tijdig water geven, het bufferen van water zowel boven- als ondergronds als de juiste bemesting aanbrengen een cruciale rol.

Case study Oudenaarde

Om het percentage aan inboet van bomen binnen de 10% te houden investeerde Stad Oudenaarde in 2021 bij de aanplant van hun bomen vooral in maatregelen gelinkt aan het water geven. Zo werd bij de heraanplant van de 125 bomen die uitgevallen waren de laatste 3 jaren wegens extreem droog weer geïnvesteerd in gietranden voor bovengrondse waterbuffering en TerraCottem arbor bodemverbeteraar voor groei en waterbuffering rond de boomwortels.

Als je weet dat de gemiddelde jaarlijkse kostprijs voor Stad Oudenaarde €332,00 per boom bedraagt en bovenstaande investering beperkt blijft tot €35,00 per boom (€26,00 voor de gietrand en €9,00 voor de bodemverbeteraar), dan kan je enkel concluderen dat dit op termijn een gunstig effect zal hebben op het totale kostenplaatje van de inboet.

Even snel rekenen: voor 2021 bedroeg de kostprijs voor inboet dus 125 bomen x €332,00 per boom = €41.500,00! Met bovengenoemde investeringen tracht men de kostprijs voor inboet onder de €10.000,00 te krijgen. Een besparing van meer dan €30.000,00!

Case study Bergeijk

De gemeente Bergeijk in de Nederlandse Kempen kampte de afgelopen jaren met een groot percentage aan inboet bij hun vaste planten en hagen. (o.a. rhododendron).

Redenen hiervoor waren het extreem droge weer van de afgelopen jaren, maar vooral het feit dat hun bodem extreem zanderig is en regen of gietwater moeilijk kan vasthouden.

De firma Van Helvoirt Groenprojecten, belast met het vervangen van deze planten door inboet bij de gemeente Bergeijk, besliste daarom in 2021 TerraCottem arbor in te zetten om het waterbergend vermogen van de zanderige bodem sterk te verhogen.

Hierdoor kan men in de toekomst het percentage uitval beperken en kan men ook het aantal gietbeurten bij aanvang met 2 à 3 giften verminderen.

Wil je inboet beperken?

Op zoek naar een levensverzekering voor bomen, heesters of struiken, vaste planten en haagplanten?

Neem geen risico’s. Neem de nodige maatregelen bij het planten. Meng de TerraCottem bodemverbeteraar met de aarde van het plantgat.

  • TerraCottem bevordert de wortelgroei en verhoogt de water retentie van de bodem.
  • TerraCottem stimuleert niet alleen de groei en de weerstand tegen droogtestress, maar verhoogt ook de overlevingskans van bomen, struiken en vaste planten.

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen?
Deel gerust:

Voor meer info over hoe TerraCottem jouw werk kan vereenvoudigen,

contacteer ons vrijblijvend.