INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming

23/05/2022 - 14:21

We bevinden ons hier in het mooi bebloemd begijnhof van Oudenaarde met John Adam – schepen van Openbare werken en festiviteiten en Stefaan De Smet – groenambtenaar van stad Oudenaarde.

Oudenaarde is gekend als dé parel van de Vlaamse Ardennen. Het is dan ook een bloemenstad. In 2019 werd het verkozen tot Groen & Bloemengemeente van België en behaalde het ook de gouden medaille op de Europese bebloemingswedstrijd “Entente Florale Europe”.
Elk jaar opnieuw schittert Oudenaarde in vele kleuren van duizenden bloemen.

John en Stefaan delen de passie van alles wat groeit en bloeit in hun stad.
De ideale personen dus om een aantal tips te bekomen hoe zij de bebloeming aanpakken in hun stad.


Welke invloed heeft de bebloemingswedstrijd Entente Florale gehad op Stad Oudenaarde?

John:

Entente Florale is veel meer dan een bebloemingswedstrijd geworden. 40 jaar geleden was deze wedstrijd inderdaad gericht op bebloeming. Nu wordt de winnaar beoordeeld op 10 criteria die allemaal verband houden met groen en leefmilieu. Deze criteria zijn o.a. ruimtelijke planning, leefmilieu, natuurontwikkeling, woonomgeving, landschapsplanning, aanleg en beheer van groene ruimtes, milieueducatie, burgerparticipatie, toerisme en recreatie.

Oudenaarde behaalde zilver op entente Florale in 1999. Nu in 2019 werd er goud behaald. Stefaan heeft beide meegemaakt als verantwoordelijke groenambtenaar. Wat is er nu allemaal concreet veranderd in het groenbeleid van de stad in die afgelopen 20 jaar?

Stefaan:

Vroeger werden wij voor de realisatie van Groenprojecten als laatste aangesproken. Nu zitten wij als eerste mee aan de tafel in de ontwerpfase van de Groenprojecten. Projecten zijn ook afdeling overschrijdend geworden.

We werken nu bv. nauwer samen met de milieudienst en de communicatiedienst. Er is nu ook meer burgerparticipatie in het Groenbeleid. De beleidsplannen zijn veel gedetailleerde geworden. Er wordt ook meer geïnventariseerd en ook meer uitbesteed.

Laat ons het nu eens meer specifiek hebben over de bebloeming als onderdeel van het groenbeleid. Hoe belangrijk is de bebloeming voor een stad als Oudenaarde?

John:

Bloemen zijn historisch verbonden met onze stad. Denk maar aan de Oudenaardse wandtapijten of verdures waarop je veel bloemen en planten terugvindt op de achtergrond. Bloemen zijn dan ook heel belangrijk voor het imago van onze stad. Wij nemen dan ook graag de bebloeming op in onze communicatiefolders naar buiten toe.

We krijgen ook veel positieve reacties van bezoekers op onze talrijke bloemenvariaties in het straatbeeld. Wekelijks wordt een deel van de markt ter beschikking gesteld voor bloemenverkoop. Tenslotte hebben wij een jaarlijkse grote bloemenmarkt die doorgaat de eerste zondag van mei.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor een groenambtenaar bij het jaarlijks realiseren van de bebloeming?

Stefaan:

Klimaat. Soms te droog soms te nat. Voorbeeld? Jaarlijks behoud van kwaliteit is voor ons een must. Daarom worden strenge gunningscriteria voorzien bij de opmaak van ons lastenboek. Ook wordt geopteerd voor sterke variëteiten op de juiste plaats. Zo houden we al jaren vast aan onze geraniums aan onze variëteit geraniums aan de Scheldereling.

Tenslotte is de motivatie van het personeel is ook heel belangrijk. Dankzij deze mooie realisaties wordt het personeel zelfs persoonlijk aangesproken bij aanleg en onderhoud en daar kijken ze elk jaar met plezier naar uit.

Welk budget wordt jaarlijks uitgetrokken voor bebloeming en hoe wordt de return ingeschat?

John:

Oudenaarde kent veel dag- en weekendtoerisme want de mensen voelen zich aangetrokken door de mooie bloemen in het straatbeeld. Slechts weinig mensen hebben een afkeer van bebloeming.

Welke impact heeft de klimaatverandering van de laatste jaren op de bebloeming?

Stefaan:

Hogere temperaturen werden opgevangen door vervanging van onze eternitbakken door kunststofbakken met waterreservoir die minder snel opwarmen en uitdrogen. Langere droogteperiodes overbruggen we door het gebruiken van een specifiek potgrondmengsel dat verrijkt is met de bodemverbeteraar TerraCottem om het watervasthoudend en waterbesparend vermogen te verhogen.

We zetten ook meer in op bebloeming die minder intensief moet beregend worden zoals veldbloemen en vaste bloeiende planten.

Jaarlijks worden duizenden eenjarige planten aangeplant in de stadskern. Dit is zeer arbeidsintensief qua aanleg en onderhoud. Hoe gaat de stad om met die arbeidskost?

John:

Wij zien de arbeidskost van ons groenpersoneel niet als een kost maar als een investering. Groen en natuur zit verweven in het DNA van Oudenaarde en de stad is dan ook bereid daarin te investeren.

Onze bebloeming doen we volledig in eigen beheer met eigen mensen. De groendienst van onze stad heeft dan ook een sociale functie. Deze mensen die we in dienst nemen zijn ook verweven met de sociale netwerken van Oudenaarde

De bebloeming in Oudenaarde is divers. Bloembakken, bloementorens, bloemperken. Ook de bloemen zelf zijn divers. Eenjarigen, meerjarigen, veldbloemen… Waar haal je de inspiratie in plantenkeuze?

Stefaan:

Vooreerst laten wij ons goed adviseren door onze vaste bloemzaadfabricant en vaste kweker omtrent nieuwe variëteiten. Wij kunnen ook rekenen op een zeer goede opvolging.

Daarnaast halen we onze inspiratie ook uit studiedagen en van onze contacten met collega’s uit andere gemeentes en steden.

Verder zijn er ook overkoepelende organisaties in Vlaanderen zoals PCS en VVOG die werkbezoeken organiseren.

Het behalen van de gouden medaille op Entente Florale 2019 was het eindresultaat van hard werken van vele mensen maar ook het begin van een nieuw tijdperk voor Stad Oudenaarde. Wat zijn de plannen qua groenbeleid en bebloeming voor de volgende 10 à 20 jaar?

John:

Wat opgebouwd werd met Entente Florale moet een blijvend effect hebben. Daarom wordt dan ook verder geïnvesteerd in bloemen, bomen en natuur. Qua bebloeming zullen grote gazons omgevormd worden naar bloemenrijke graslanden. Ook zullen gazons minder gemaaid worden zodat natuurlijke bebloeming zich kan ontwikkelen.

Qua aanplant worden de volgende 5 jaar 500 nieuwe klimaatbomen aangeplant.

Als afsluiter misschien ook nog een aantal gouden tips meegeven die je ervaren hebt als groenambtenaar de afgelopen 30 jaar voor een succesvolle bebloeming.

Stefaan:

Kwaliteit is belangrijk. Zowel voor bloemen, bakken, substraten als bodemverbetering. Technisch advies en sterke feedback van leveranciers is evenzeer noodzakelijk. We hebben bv. een kweker die iedere maand zelf zijn geleverde bloemen komt inspecteren.

Wat goed werkt moet je ook behouden en in blijven investeren. Wij gebruiken TerraCottem sinds de jaren 90. De voordelen van het product voor bebloeming werkt nog altijd.

Daarnaast moet je ook mee evolueren met nieuwigheden en durven veranderen.

Een kijkje achter de schermen:

HARTELIJK DANK JOHN EN STEFAAN VOOR DEZE INTERESSANTE INFORMATIE.

 Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven
Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming
Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming in de stad Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming in de stad Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven
INTERVIEW: John Adam en Stefaan De Smet delen hun passie voor bebloeming in de stad Oudenaarde, de gemeente met lovenswaardige bloemeninitiatieven

Meer natuur in je gemeente? Zonder zorgen?

Wil je graag een technische fiche?