Krijgen we de droogste zomer ooit?

12/06/2020 - 11:37

Dit voorjaar viel er amper regen, terwijl de temperaturen flink opliepen. Daardoor staat 2020 nu al op lijst van jaren met langdurige droogte en brengt ons land al aan de start van de zomer in de gevarenzone...

Wat is droogte?

Droogte is een complex fenomeen, maar simpel gezegd: een langere periode met neerslagtekort:

 • Verdamping of evaporatie speelt een grote rol: bij zonnig weer, met veel wind en hoge temperaturen verdampt er veel water.
 • Bomen, struiken, bloemen, gewassen, ... allen hebben water nodig om te groeien: dit is de transpiratie van de planten.
 • In de maanden waarin planten sterk groeien is de evapotranspiratie (de som van de verdamping en transpiratie) hoog.
 • In deze warmere maanden verbruiken ook wij meer water: denk maar aan het vaker wassen van de wagen, meer douchen omdat we meer zweten, het zwembad vullen, het gras bewateren, ...
 • Bovendien leven we nu met relatief veel mensen op een kleine oppervlakte.
 • Droogte in onze streken wordt tenslotte versterkt door de sterke oppervlakkige afvloeiing: we hebben teveel wegen en verhardingen, waardoor het regenwater maar moeilijk in de bodem geraakt.

Wist je dat België behoort tot de top-25 landen met grootste waterschaarste?!

Droogte en klimaat

In 1976, 2011, 2017 en 2018 kregen we in Vlaanderen al te maken met extreme droogte. De temperatuurstijging zorgt voor meer verdamping. In de zomer zal het ook minder regenen, waardoor extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen in Vlaanderen. De voorspellingen m.b.t. de klimaatveranderingen zijn:

 • Hogere temperaturen in de zomer, waardoor er meer water zal verdampen.
 • Minder neerslag in de zomer: vooral het aantal dagen zonder neerslag zal sterk stijgen.
 • Meer verdamping en minder neerslag zal zorgen voor meer neerslagtekort tijdens het groeiseizoen.

Hoe erg is het?

Op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is via deze link steeds de actuele toestand van de droogte in België te volgen. Op 12 juni 2020 was dit de situatie (RODE lijn):

Vergelijk met:

 • GROENE lijn: de evolutie van de natste periode van 90 dagen op dezelfde datum;
 • BLAUWE lijn: de evolutie van de droogste periode van 90 dagen op dezelfde datum.

We bevinden ons helemaal onderaan op de schaal, in de zone "uiterst droog"!

Wat zijn de gevolgen?

Zandige bodems zijn het gevoeligst, omdat bodemvocht er het minst wordt vastgehouden, met schadelijke gevolgen voor natuur en landbouw. Dit is bv. zo in de Kempen en de Noord-Vlaamse zandstreek.

Kleinere riviervalleien zijn gevoeliger voor hydrologische droogte dan de grotere. Dit wordt versterkt in hydrologische regio’s van het hellend gebied van West- en Oost-Vlaanderen, doordat de waterberging in de ondergrond er minder is dan bv. de leem- of zandstreek.

Deze gebieden zijn zijn duidelijk te zien op het kaartje hieronder:

 • blauw is "weinig gevoelig". Deze gebieden zijn heel schaars geworden in Vlaanderen!
 • De droogtegevoeligheid van de bodems neemt toe van groen ("matig gevoelig") over oranje ("gevoelig") tot geel ("zeer gevoelig").

De voorspellingen zijn dat op meer en meer locaties laagwaterdebieten zullen toenemen en dat waterlopen en zelfs waterbuffers kunnen droogvallen. Dit zal onder andere leiden tot een slechtere waterkwaliteit (bv. verzilting, vissterfte) en kan finaal ook een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening.

Ook onze drinkwatervoorziening is bedreigd!

Hoe kan TerraCottem helpen?

De TerraCottem bodemverbeteringstechnologie werd ontwikkeld om de waterretentie van bodems te verhogen.

 • De waterabsorberende polymeren houden het beschikbare water vast: zo is er minder uitspoeling of drainage naar de diepere bodemlagen en neemt de evaporatie af. De wortels van de planten groeien doorheen deze hydrogels en hebben zo extra water ter beschikking op die momenten waarop de plant het nodig heeft.
 • Bovendien bevat TerraCottem groeistimulatoren, ons geheime ingrediënt. Die zorgen ervoor dat de plantwortels zich optimaal ontwikkelen. Zo krijgt de plant meer en langere wortels, waardoor ze beter gebruik kan maken van het beschikbare bodemwater.

Opgelet: zonder water groeit niks

De TerraCottem bodemverbeteringtechnologie zal water besparen, tot 50% minder irrigatiebehoeften voor uw tuin. D.w.z. dat uw tuin wel degelijk nog water zal nodig hebben. Ga er echter spaarzaam mee om: gebruik TerraCottem voor de planten en het gras, sproei niet op de heetste momenten van de dag en beperk het tot het hoogst noodzakelijke om de planten in leven te houden, de auto hoeft niet per se elke dag te blinken, ...

Leestip

Lees zeker dit blogartikel "Tips voor een klimaattuin", met praktische tips om uw tuin te wapenen tegen een droge zomer.

Een zomer zonder zorgen?

Contacteer ons vrijblijvend