Zijn alle hydroabsorbende polymeren hetzelfde?

01/03/2021 - 00:00

Hydroabsorberende of waterabsorberende polymeren, superabsorberende polymeren (SAP), superabsorbers, waterkristallen, hydrogels, ... Alhoewel ze uiterlijk soms weinig verschillen kan hun chemische opbouw sterk verschillen.

Alle hydroabsorbende polymeren zijn in principe hetzelfde

Het is net die chemische samenstelling, dus de fysieke structuur van het netwerk en de dichtheid van het aantal crosslinks, die zal bepalen hoe de polymeren water absorberen, vasthouden en terug vrijgeven. Net zoals dit ook zal bepalen in welke mate er eventuele toxiciteit aanwezig is, wat de levensduur zal zijn en in hoeverre de polymeren geschikt zijn voor het gebruik in groeisubstraten.

Een korte les in scheikunde…

Hydroabsorberende polymeren ontstaan door de polymerisatie van acrylzuren tot polyacrylaten. Een andere veelgebruikte bouwsteen om hydrogels te maken is polyacrylamide. Het resultaat is een "zout" met een gelijke totale lading aan positieve ionen (kationen) als negatieve ionen (anionen): m.a.w. waterkristallen zijn elektrisch neutraal.

Schematische voorstelling van de polymerisatie van acrylzuur tot polyacrylaat(zout).

Het zijn de kationen, dus nodig om de molecule te neutraliseren, die grotendeels de eigenschappen van het polymeer bepalen:

  • Polyacrylaatzouten op basis van natrium (ook wel natriumpolyacrylaat of PAA genoemd) worden voornamelijk vervaardigd voor hun gebruik in de lichaamshygiëne (maandverbanden, luiers, ...), als flocculanten en bij de opruiming van vloeibaar chemisch afval. Ze kunnen sterk absorberen, maar geven hun inhoud niet meer af. Hierdoor zijn ze niet geschikt ter ondersteuning van de plantengroei. Jammer genoeg worden sommige van deze producten wel als dusdanig verpakt en verkocht.
  • Enkel de polymeren op basis van kalium en/of ammonium zijn geschikt voor de land- en tuinbouw.

Polyacrylaatzouten op basis van natrium worden voornamelijk vervaardigd voor hun gebruik in de lichaamshygiëne, als flocculanten etc. Ze zijn NIET geschikt ter ondersteuning van de plantengroei.
De polymeren in TerraCottem zijn gemaakt op basis van kalium en/of ammonium en zijn WEL geschikt voor de land- en tuinbouw.

Screening

De TerraCottem bodemverbeteraars bevatten enkel hydroabsorberende polymeren, die de beste resultaten opleveren qua plantengroei en waterverbruiksefficiëntie tijdens onafhankelijk uitgevoerde testen.

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen? Deel gerust:

Terug naar de lijst met veelgestelde vragen

We beantwoorden ook graag jouw andere vragen.

Ga verder naar het webform.