Hoeveel "levenscycli" heeft TerraCottem?

18/05/2021 - 00:00

Die vraag is gerelateerd tot deze: "hoelang gaat TerraCottem mee?" of "hoelang blijft de bodemverbeteraar actief in de bodem?". Het antwoord daarop is vrij complex. Daarvoor moeten we de bodemverbeteraars eerst opsplitsen naar hun samenstellende groepen. Die componenten hebben nl. een verschillende levensduur.

Hoeveel "levenscycli" heeft TerraCottem?Hoeveel "levenscycli" heeft TerraCottem?Hoeveel "levenscycli" heeft TerraCottem?

De samenstelling van TerraCottem

De TerraCottem bodemverbeteraars zijn mengelingen van meer dan twintig componenten, die kunnen worden onderverdeeld in 5 groepen:

  1. Al onze bodemverbeteraars bevatten groeistimulatoren of biostimulanten. Ze spelen een uiterst belangrijke rol in de initiële groeifase van de plant. Hun levensduur is beperkt: ze hebben slechts 1 "levenscyclus" (m.a.w. eenmaal ze worden opgenomen door de plant is hun rol uitgewerkt).
  2. Onze bodemverbeteraars bevatten ook allemaal meststoffen. Toch is de samenstelling van die meststoffen verschillend bij TerraCottem Universal, TerraCottem Turf en TerraCottem Arbor. Enkel TerraCottem Complement heeft dezelfde meststofsamenstelling als TerraCottem Universal (wat ook logisch is, daar het diens "top-up" bodemverbeteraar is). Ondanks de verschillen blijft het idee erachter identiek: er zijn mineraal oplosbare meststoffen aanwezig, die bij contact met water meteen beginnen te werken, maar ook traagwerkende meststoffen (en hierbij zowel gecoate als synthetisch organische meststoffen). Bij de traagwerkende meststoffen hangt de snelheid waarmee ze de voedingselementen vrijstellen af van de temperatuur, het bodemleven, enz. De levensduur van de meststoffen is ook beperkt: zij hebben slechts 1 "levenscyclus".
  3. TerraCottem Universal, TerraCottem Complement en TerraCottem Arbor bevatten lava als dragermateriaal. In TerraCottem Turf is dat zeoliet. De levensduur van zowel de lava als de zeoliet is an sich "onbeperkt" (de verwering is een uiterst langzaam proces).
  4. TerraCottem Arbor enTerraCottem Turf bevatten humaten. Deze worden in de bodem omgezet naar humus- en fulvinezuren.
  5. Tenslotte bevatten alle TerraCottem bodemverbeteraars cross-linked hydroabsorberende polymeren. De samenstelling, het type en de hoeveelheid verschilt van product tot product. Deze hydrogels zijn de enigste componenten die meer dan 1 "levenscyclus" hebben.

Dus de vraag kan herleid worden naar: hoeveel "levenscycli" hebben de hydroabsorberende polymeren van TerraCottem?

Natuurlijke afbraakprocessen

De totale “levensduur” van deze polymeren is uiterst moeilijk te voorspellen. Enerzijds worden ze gemaakt om lang mee te gaan. Een zekere stabiliteit is onontbeerlijk, dus ook een bepaalde weerstand tegen micro-organismen is nodig.

Anderzijds toonde onderzoek aan dat de polymeren wel degelijk onderhevig zijn aan de natuurlijke afbraakprocessen in de bodem. Op heden is het onmogelijk om die omzetting van de polymeren naar de humusfractie te meten. Het afbraakproces is gebaseerd op theoretische overwegingen, vele jaren gebruikservaring en wetenschappelijke data uit labo-onderzoek.

Het is zo dat de zwelcapaciteit elk jaar met een paar procenten afneemt. Dit komt door het deels in oplossing gaan, de integratie in de humusfractie en de mineralisatie van de grotere bouwstenen naar mineralen en voedingstoffen, ammoniak, koolstofdioxide en water. Heel belangrijk: hierbij is er geen enkele resttoxiciteit. De werkingsduur van de hydrogels bedraagt minimaal 8 jaar:

Tijdens hun levensduur doorlopen de polymeren talrijke "droog/nat - cycli":

  • Ze absorberen water: de polymeren "zwellen”.
  • De plantenwortels groeien doorheen de polymeren en nemen het water op: de polymeren "krimpen".
  • Wanneer nieuw water bij de polymeren komt (via irrigatie en/of neerslag), zullen deze opnieuw zwellen…
  • Enz.

Het is onmogelijk om te voorspelen HOE LANG de polymeren zullen actief blijven en HOEVEEL cycli ze zullen doorlopen.

Dit hangt nl. af van talrijke externe factoren. Sommige van die cycli zullen bv. heel kort zijn (tijdens natte periodes, bij veel waterverbruik, ...). Andere dan weer relatief lang (droogte, bij beperkt waterverbruik):

Terracottem R&D afdeling

Onze onderzoeksafdeling is momenteel bezig met een test hieromtrent, die werd opgezet in maart 2012. Dat is meer dan 9 jaar geleden! Eén van de TerraCottem polymeren zit momenteel al in cyclus nr. 81. En dit bij een test onder "extreme" omstandigheden: elke keer de polymeren onder een vochtgehalte van 10% komen worden ze herverzadigd. Dit is een situatie die zich zelden zal voordoen onder natuurlijke omstandigheden. In principe zal deze test worden beëindigd in maart 2022, na exact 10 jaar.

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen? Deel gerust:

Terug naar de lijst met veelgestelde technische vragen

We beantwoorden ook graag jouw andere vragen.

Ga verder naar het webform.