Obnova krajiny – stromořadí podél polní cesty

21/09/1999 - 00:00

Realizační firma:GAN - ing. Karel Kuneš
Odkaz:www.gan-zahrada.cz.
Realizace:1999 podzim
Foceno:1999 podzim
Dávkování TerraCottem:Stromy 2 kg na m3 zeminy
Poznámky:Na obrázcích je zachycena část realizace prvků územního systému ekologické stability - stromořadí podél polní cesty.
Obnova krajiny – stromořadí podél polní cesty
Obnova krajiny – stromořadí podél polní cesty
Obnova krajiny – stromořadí podél polní cesty
Obnova krajiny – stromořadí podél polní cesty