Data Protection Policy

1. Beheerders

 • Identiteit: TerraCottem Internacional, S.L. – CIF: B11597945
 • Postadres: Calle La Torre, s/n, 11190 Benalup (Cádiz) – Spanje
 • Telefoon: (+34) 956 23 34 00
 • Email: info@terracottem.com
 • Identiteit: TerraCottem, BVBA – RPR Gent – BTW/TVA: BE 0436 747 646
 • Postadres: Mekeirleweg 5 - 8570 Vichte - België
 • Telefoon: (+32) 56 78 27 58
 • Email: info@terracottem.be


2. Doel

Bij TerraCottem, BVBA en TerraCottem Internacional, S.L. gebruiken we de data verstrekt door individuen om antwoorden te formuleren op de vragen gesteld door klanten en niet-klanten met interesse in onze producten en diensten, door distributeurs en prospecten of niet-distributeurs met interesse om deze stap te zetten, voor het versturen van nieuwsbrieven m.b.t. updates van onze diensten, producten en marketing materialen, en om onze distributeurs technisch te ondersteunen via het organiseren van webinars en/of hen alle informatie te kunnen verschaffen nodig om aan hun verwachtingen te voldoen en aan te leren hoe ze succesvol kunnen zijn met TerraCottem.

Bovendien kan TerraCottem deze persoonlijke informatie gebruiken om:

 • Deze website te beheren;
 • Deze website voor u te personaliseren;
 • Toegang te geven tot bepaalde diensten en/of secties van deze website;
 • Information over u te publiceren op deze website;
 • De door u gekochte producten toe te zenden;
 • De door u aangeschafte diensten te verstrekken;
 • U offertes en factures te sturen;
 • Uw betalingen te ontvangen; en
 • u marketing materialen te versturen.

Om u een op maat gemaakte product- en dienstverlening te verschaffen, en zo uw gebruikservaring te optimaliseren, maken wij voor u een "commercieel profiel" aan gebaseerd op deze informatie. Echter, geen enkele geautomatiseerde beslissing wordt genomen op basis van dat profiel.

De door u verschafte persoonlijke data wordt opgeslagen tijdens onze commerciële relatie en zolang u niet vraagt om deze te verwijderen.


3. Legitimatie

Distributeurs:

De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is de uitvoering van een distributieovereenkomst of een Memorandum of Understanding (MOU) volgens de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen.

Producten en diensten worden aangeboden op basis van de gevraagde toestemming; in geen geval is het intrekken van deze toestemming van invloed op de uitvoering van de distributieovereenkomst of het MOU..

Klanten, prospects en andere geïnteresseerde partijen:

U geeft ons uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden en de activiteiten kunnen uitvoeren die in die zin met ons overeenkomen.


4. Ontvangers

Gegevens zullen worden gecommuniceerd tussen TerraCottem, BVBA en TerraCottem Internacional, S.L. voor interne administratieve doeleinden, inclusief de verwerking van de persoonsgegevens van klanten, distributeurs, prospects of werknemers. Ze worden ook meegedeeld aan de overeenkomstige distributeur van het land waartoe de klant of geïnteresseerde partij behoort en dat hij of zij hiervoor contact met ons opneemt.

Specifiek, TerraCottem Internacional, S.L. communiceert gegevens naar de bewerker Vanessa Moreno Lorenzo (Calle San Juan, 32, 11190 - Benalup, Cádiz - Spanje) om te voldoen aan boekhoudkundige, fiscale en administratieve verplichtingen.

TerraCottem, BVBA en TerraCottem Internacional, S.L. gebruiken als virtuele infrastructuur een “cloud computing” model via Dropbox (https://www.dropbox.com) dat valt onder het EU-US Privacy Shield agreement. Meer info: https://bit.ly/2rzleZd en hier https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

Daarnaast gebruiken TerraCottem BVBA en TerraCottem International, S.L. de volgende online services, die eveneens vallen onder datzelfde EU-US Privacy Shield agreement:


5. Rechten

Elke persoon heeft recht op bevestiging van de vraag of TerraCottem, BVBA en TerraCottem Internacional, S.L. diens persoonlijke gegevens verwerkt of niet. Individuen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, op rechtzetting van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering ervan wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, onder andere.

In bepaalde omstandigheden kunnen personen de beperking van de verwerking van hun gegevens aanvragen. In dit geval zullen we ze alleen opslaan om eventuele claims in te dienen of te verdedigen.

In bepaalde omstandigheden en op basis van hun specifieke situatie kunnen personen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. TerraCottem, BVBA en TerraCottem Internacional, S.L. stoppen dan met het verwerken van gegevens, behalve om dwingende, legitieme redenen, of om claims in te dienen of te verdedigen.

Indien u nog vragen heeft m.b.t. deze Data Protection Policy, dan kunt u ons bereiken via

e-mail