Wanneer planten kweken een kunst wordt...

Ik ben kweker

Je bent een plantenman in hart en nieren. Je zou kunnen zeggen dat je in feite een "plantenfabriek" runt. Je geniet ervan om tussen de planten te zijn en ze op te kweken, maar aan het eind van de dag beheer je een investering. Elke plant in jouw kwekerij is geld waard. Er staat veel op het spel. Het is een grote verantwoordelijkheid.

Met elke plant die sterft verlies je geld. Idem voor planten die niet op tijd klaar zijn of die niet voldoen aan de eisen. Jouw klanten zijn professionals en leggen terecht de lat hoog. Om jouw klanten tevreden te houden werk je volgens hoge standaards en binnen een strak tijdschema.

Elk afzonderlijk plantje verdient de best mogelijke zorg

Vroeger bracht je een groot deel van de dag door tussen de planten. Nu is de sector zodanig geëvolueerd en valt er nog zoveel bij te leren, dat je flink wat tijd doorbrengt achter je computer: met opzoekingswerk en met heen en weer e-mailen om van alles op de hoogte te blijven. Ongeacht of je dit nu leuk vindt of niet, het is bijna even belangrijk geworden als de tijd die je tussen de planten doorbrengt. Want als je niet bijschoolt, dan raak je achterop.

Je bent voortdurend op zoek naar productiesystemen om jouw opbrengst en de kwaliteit van jouw planten te optimaliseren. Naar een verbeterde wijze om een constante productie mogelijk te maken, om plantsterfte te verminderen, jouw inputs te beperken en een zo hoog mogelijk rendement op jouw investeringen te bekomen.

De behoefte aan een voortdurende perfectionering van het teeltproces komt tot uiting in:

 • het gebruik van de modernste vermeerderingstechnieken,
 • het reguleren en controleren van de groeiomstandigheden,
 • strategische planning en teeltmodellering;
 • het optimaliseren van de levering en interactie met jouw klanten.

Aandacht voor detail is van het allergrootste belang. Met planten heb je nu eenmaal maar één kans. Je kan niet zeggen: "morgen is er weer een dag, ik zoek het dan wel uit". Alles moet perfect getimed zijn en op dat vooraf bepaald tijdstip klaar zijn voor levering. Je hebt niet veel tijd om te reageren: je moet vooral proactief zijn.

De samenstelling van de bodem is de basis voor jouw planten van topkwaliteit.

Een te lage waterretentie veroorzaakt verwelking en plantsterfte. Meer bewateren resulteert ook in een hogere waterrekening. En wanneer er geen geautomatiseerd bewateringssysteem is, is er een hogere arbeidskost.

Een te lage vruchtbaarheid leidt tot een suboptimale ontwikkeling van de plant. Een lage kationenuitwisselingscapaciteit heeft een negatief effect op de efficiëntie van de bemesting. Je hebt meer inputs nodig voor hetzelfde effect. Zo heb je dan ook meer meststoffen in het effluent.

Liebig’s wet van de beperkende factor

"De groei van planten wordt niet bepaald door de totale hoeveelheid beschikbare elementen, maar door het element dat het meest schaars is: de beperkende factor."

Niet alleen voedingstoffen en/of water kunnen beperkende factoren zijn. Ook temperatuur, zonlicht en de bodem zelf. Liebig’s wet kan ook worden samengevat als "de beschikbaarheid van de meest overvloedige factor is slechts zo goed als de beschikbaarheid van de minst overvloedige". Of, om het nog duidelijker te zeggen: "een ketting is slechts zo sterk als de zwakste schakel".

En dit principe is van toepassing op het ganse productieproces!

Unieke oplossing voor bodemverbetering

De TerraCottem bodemverbeteraars zijn speciaal ontworpen rond dit principe. Het zijn korrelvormige producten die gemengd worden met het groeisubstraat of bodem. Ze bevatten een uitgebalanceerd mengsel aan voedingsstoffen, hydroabsorberende polymeren en biostimulanten.

De TerraCottem bodemverbeteraars verbeteren verschillende bodemeigenschappen:

 • optimalisatie van de waterretentie,
 • verhoging van de kationenuitwisselingscapaciteit en
 • stimulering van de wortelontwikkeling.

Het resultaat? Veel minder nood aan irrigatie, zowel qua frequentie van water geven als het volume aan irrigatiewater. Een efficiënter gebruik van de meststoffen. Minder plantsterfte. Een snelle ontwikkeling van de planten. Een hogere opbrengst.

Daarnaast biedt TerraCottem gratis technische ondersteuning. Wij geloven in een goede aanpak vanaf het begin. Wij kijken naar het totaalplaatje: de lokale omstandigheden, jouw uitdagingen en jouw doelen. Wij helpen je deze te bereiken.

TerraCottem heeft een uitstekende commerciële en wetenschappelijke reputatie

 • Ontwikkeld aan Universiteit Gent.
 • Continue verdere ontwikkeling in samenwerking met onafhankelijke onderzoekscentra.
 • Wereldwijd verdeeld in meer dan 40 landen.

 • "Sinaasappelboomteelt, Córdoba, Spanje"​

Rafael Ortega, landbouwkundig ingenieur: “Het product werd in ingemengd in de plantgaten tijdens het planten van de sinaasappelbomen, wat op zich geen grote extra kosten met zich meebracht. De wortelaanslag en uitgroei was uitstekend: alle jonge boompjes werden met succes opgekweekt, ondanks de erbarmelijke groeiomstandigheden. TerraCottem had een positief effect op de beworteling. Met als gevolg dat de bomen sneller vruchten begonnen te dragen. Op geen enkel moment waren er tekenen van waterstress. Ik noteerde een besparing in irrigatiewater van ongeveer 25% zonder dus enige waterstress. Waarschijnlijk had ik dus nog meer op het water kunnen besparen".


 • "Aanplanting van wijnranken, Lozer"

Patrick Saveyn, projectmanager: “Tijdens het aanplanten werd er geen water gegeven: de wijnstokken zijn volledig afhankelijk van de natuurlijke regenval en de waterbuffer die door onze bodemconditioneringstechnologie wordt geleverd. Het resultaat op vandaag: 0% sterfte".


 • "De kers op de taart"

 • "Kwekerij Riverflor, Benalup, Spanje"

Het gebruik van TerraCottem voor de teelt van Zantedeschia aethiopica (calla lelies) resulteert in grotere bloemen en een betere kwaliteit. In alle prijsklassen werd een toename van het aantal bloemen waargenomen, variërend van 13-180% in jaar 1 en 14-72% in het 2de jaar na TC - toepassing. TerraCottem werd slechts één keer toegepast.


 • "Test op eiken en beuken in een kwekerij in Slowakije"

Ir. Ivan Varchol: “Het gebruik van de TerraCottem universal bodemverbeteraar heeft in onze boskwekerij zijn nut bewezen. De toediening is veilig, economisch en het resultaat is duidelijk merkbaar. Het product verbetert de groei en de kwaliteit van de zaailingen. Dit is een belangrijk gegeven, dat niet alleen in onze ŠS Šarišské Michaľany kwekerij van invloed zal zijn op het productiesysteem, maar universeel bruikbaar in de bosbouw. Bovendien moeten wij als kwekers, in tijden van opwarming van de aarde en steeds hogere eisen van onze klanten, alle mogelijkheden onderzoeken om onze producten te verbeteren. Vanuit dit algemene perspectief is voor de TerraCottem universal bodemverbeteraar zeker een belangrijke rol weggelegd".


Wat als, met een eenvoudig gebaar op het moment van aanplanten, de planten extra hulp krijgen voor een goeie start in plaats van te worstelen met ontkiemen of een transplantatie te overleven?

Ontdek hier ons gamma:

 • TerraCottem universal onze “originele” TerraCottem bodemverbeteraar is nog steeds de meest gebruikte keuze voor boom- en struikaanplantingen, herbebossing, bebloeming, daktuinen, tuinbouw en potgronden.
 • TerraCottem arbor de bodemverbeteraar voor bomen en struiken.

Je hoeft enkel de TerraCottem bodemverbeteraar met de grond of het substraat te mengen. Simpel.

 • Wanneer? Slechts 1x (behalve TerraCottem complement), voor het aanplanten of inzaaien.
 • Waarom? Om een betere plantengroei te krijgen. Om planten te beschermen tegen droogte en onregelmatige irrigatie. Om te zorgen dat ze zullen overleven. Om jouw werk in de kijker te zetten.

Ontdek hier ons gamma TerraCottem bodemverbeteraars

Verschillende bodemverbeteraars om in al uw behoeften te voorzien

Oogst succes met onze TerraCottem bodemverbeteringsechnologie!

Contacteer ons nu