Moeten de plantenwortels concurreren met onze hydroabsorberende polymeren voor hetzelfde water?

29/06/2021 - 00:00

De hydroabsorbende polymeren in het TerraCottem-mengsel zijn onder andere geselecteerd op hun capaciteit om water te absorberen, vast te houden en terug vrij te geven aan de plantenwortels. De polymeren in TerraCottem hebben een zuigspanning die maakt dat de plantenwortels water vrij kunnen opnemen.

Moeten de plantenwortels concurreren met onze hydroabsorberende polymeren voor hetzelfde water?Moeten de plantenwortels concurreren met onze hydroabsorberende polymeren voor hetzelfde water?Moeten de plantenwortels concurreren met onze hydroabsorberende polymeren voor hetzelfde water?
In TerraCottem universal, arbor en turf zitten tussen de 31 en 39,50% hydroabsorberende polymeren of hydrogels.

De rest bestaat uit:

  • groeistimulatoren of biostimulanten (stimuleren de wortel- en plantengroei),
  • meststoffen en
  • mineraal dragermateriaal.
Lees er meer over in Het best bewaarde geheim

Water wordt in de bodem vastgehouden door een variërende "zuigspanning"

De relatie tussen de hoeveelheid water in de bodem en de kracht waarmee dat water wordt vastgehouden kan worden gevisualiseerd in een grafiek. Deze grafiek noemt met de waterretentiecurve (pF - curve) of vochtkarakteristiek.

In dit blogartikel wordt hier verder op in gegaan:
Hoe hoger de waterretentiecapaciteit van een bodemverbeteraar, hoe meer water er beschikbaar is voor de plant?

We kunnen dit blogartikel als volgt kort samenvatten. Bodemwater kan worden onderverdeeld in 3 volumes, afhankelijk van de kracht waarmee het water wordt vastgehouden door de bodemmatrix:

  1. Een deel van het water zal vrij draineren onder invloed van de zwaartekracht. Dit gebeurt bij een zuigspanning LAGER dan de "veldcapaciteit". Dit water is niet beschikbaar voor de planten.
  2. Een deel van het water is te sterk gebonden door de bodemmatrix. dit gebeurt bij een zuigspanning GROTER dan het "verwelkingspunt". Ook dit water is niet beschikbaar voor de planten.
  3. Het plantbeschikbaar water is dat volume aan water tussen het "verwelkingspunt" en de "veldcapaciteit":

Het volume plantbeschikbaar water varieert met de bodemtextuur en kan worden verhoogd door inmenging van TerraCottem.​

Laboratoriumanalyse

Onafhankelijke analyses, uitgevoerd op de Universiteit van Gent, bevestigen dat de hydroabsorberende polymeren aanwezig in de TerraCottem bodemverbeteraars meer dan 95% plantbeschikbaar water hebben bij verzadiging. Dit wil zeggen dat het geabsorbeerde water wordt vastgehouden met een kracht groter dan de zwaartekracht (waardoor uitspoeling naar de diepere bodemlagen wordt beperkt), maar kleiner dan het verwelkingspunt. Dit laat toe dat de planten het water kunnen opnemen wanneer ze er nood aan hebben.

We kunnen dus besluiten dat de hydroabsorberende polymeren in de TerraCottem bodemverbeteraars helemaal geen water wegnemen van de plant. Integendeel, ze maken meer water plantbeschikbaar. Hierdoor zijn de planten beter beschermd tegen droogtestress.

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen? Deel gerust:

Terug naar de lijst met veelgestelde vragen

We beantwoorden ook graag jouw andere vragen.

Ga verder naar het webform.