Hoe plant je nu een boom met TerraCottem?

06/12/2021 - 10:37

Een veel gestelde vraag, maar niet direct te beantwoorden. We weten allemaal dat er meer bij komt kijken dan het graven van een gat in de grond en het plaatsen van een boom om een ​​duurzame, gezonde boomgroei te realiseren. Bodemverbetering is een essentieel onderdeel van goede tuinbouwpraktijken. En er moeten verschillende factoren in overweging worden genomen om de optimale TerraCottem-toepassingsmethode te bepalen, zoals de grootte en het aantal te planten bomen, de plantmethode en soms zelfs de eerdere plantervaring. Het beschikbaar materiaal en personeel kunnen ook van invloed zijn op de manier waarop TerraCottem bodemverbeteraar wordt toegepast. Bekijk hieronder de verschillende aanplantingsmethodes.

Verschillende aanplantingsmethodes in beeld

Deze video's laten zien hoe TerraCottem bodemverbeteraar wordt toegepast in verschillende aanplantprojecten, van jonge boompjes tot grote bomen.

Manueel een plantgat graven met een spade? Dat lukt makkelijk als je niet teveel bomen moet planten en als deze niet te groot zijn. Er bestaan speciale boomboren om snel concentrische plantgaten te graven..
Op grote plantages wordt vaak machinaal geplant. Alhoewel dit NIET de STANDAARD aanbevolen TerraCottem toepassingsmethode is, wordt soms de keuze gemaakt om enkel bodemverbetering te gebruiken op de bodem van het plantgat. Vaak gaat het dan om een groot aantal aan te planten, jongere boompjes. Bv. op plantages.
Het inmengen van TerraCottem in professionele boomputsubstraten. In een stedelijke omgeving wordt vaak gebruikt gemaakt van zwaarder
materieel om de boomputten te graven.

Wat met reeds gevestigde bomen?

De TerraCottem bodemverbeteringstechnologie kan ook toegepast worden op reeds eerder geplante bomen of oudere bomen. Bekijk hieronder de twee verschillende methodes o.a. één met verticale drainage via Drainjet.

Rond de boom kunnen een aantal boorgaten worden gegraven, die dan worden
heropgevuld met de behandelde aarde.

Met de gepatenteerde Drainjet methode wordt een lava granulaat gemengd met
TerraCottem bodemverbeteraar geïnjecteerd in de bewortelde zone.

Om de bomen alle groeikansen te geven, dient extra zorg te worden besteed aan het plantgat. Lees meer in dit blogartikel Optimale grootte plantgat & bodemverbetering voor succesvolle boomaanplantingen”.

Bodemverbetering is vaak de sleutel tot succes. Gebruik bij boomaanplantingen de bodemverbeteraar TerraCottem Arbor. Een uitgebalanceerd mengsel van de laatste generatie hydroabsorberende polymeren, wateroplosbare humuszuren, biostimulanten en boom-specifieke meststoffen (met een werkingsduur tot 12 maanden).

Wil je snel uitrekenen hoeveel TerraCottem je nodig hebt? Ontdek het antwoord: "Hoeveel TerraCottem voor mijn bomen?".

Ken je iemand die dit artikel ook graag zou lezen? Deel gerust: