Ik ben een groenambtenaar

Je gelooft in een goede aanpak vanaf het begin: weldoordacht en onderbouwd. Je kent de neerwaartse spiraal van bezuinigingen: minder budget, minder personeel, minderwaardige producten, werk dat niet aan de norm voldoet, klachten, frustratie, nog meer bezuinigingen, enz.

Bodems en substraten halen de norm niet

Je hebt zelf de gevolgen gezien van bodems en substraten die de kwaliteitseisen niet halen: slechte vestiging van de planten, groeivertraging en plantensterfte. Daarbovenop zorgt een gebrekkige bodemstructuur voor een te lage waterberging, wat resulteert in extra besproeiing en extra kosten.

Er is ook de beperking op het gebruik van fytosanitaire producten. Deze beperking onderstreept het belang van een goed ontwikkeld wortelstelsel bij planten, bomen en grassen. Alleen zo kunnen ze uitgroeien tot sterke planten, die bestand zijn tegen ziekten en stress.

Ook de klimaatverandering eist zijn tol: een toenemend aantal stervende bomen, bloemperken die meer water nodig hebben en gazons die opnieuw moeten worden ingezaaid.

De oplossing? Een unieke bodemverbeteringstechnologie!

Wat dacht je van een bodemverbeteraar die zowel het water- als nutriënthoudend vermogen van de bodem of het substraat verhoogt?

 • Die biostimulanten bevat voor een goede start van de wortelontwikkeling én een uitgebalanceerde mengeling van meststoffen om die groei te ondersteunen?
 • Die waterbesparende polymeren bevat, die water kunnen opslaan én terug afgeven aan het wortelsysteem wanneer de plant daarom vraagt? Om zo droogtestress en de bewateringsfrequentie met 50% te verminderen.

Al deze elementen in één handig te gebruiken, granulaire bodemverbeteraar. Voor sterkere en gezondere planten. Voor een optimale overlevingskans. En kostenbesparend, want minder nood aan bewatering en heraanplant van afgestorven planten.

Een assortiment aan bodemverbeteraars met een uitstekende commerciële en wetenschappelijke reputatie, inclusief gratis technisch advies​?

Wat zeggen jouw collega's?

 • "Om de groeiomstandigheden te optimaliseren"​

Peter Fabry, hoofd van de Dienst Groenbeheer in de stad Genk betoogt: “de stedelijke omgeving biedt een beperkte vrije ruimte aan bomen om zich te ontwikkelen. Om de groeicondities te verbeteren, werd TerraCottem aan het boomsubstraat toegevoegd om de water- en voedingsretentie te verbeteren. Ondanks dat de bomen laat in het seizoen aangeplant werden (lente), ontwikkelden ze zich goed in hun nieuwe omgeving en minder dan 1% stierf af".


 • "Deze bodemverbeteraar garandeert ons bijna 100% overleving"

Eric Bouton, hoofd van de Dienst Groene Ruimten van de Franse stad Calais en winnaar van "de 4e bloem" (d.i. de hoogste onderscheiding) van wedstrijd Villes et Villages Fleuris: "Wij werken met een zeer korte doorlooptijd om een goede ontwikkeling en een bloei van hoge kwaliteit te verkrijgen. Deze bodemverbeteraar garandeert ons bijna 100% overleving. Wij behaalden dit jaar de "4e Bloem" voor onze "Jardin Ephémère" mede dankzij TerraCottem. Voor tuinen op een zandgrond en blootgesteld aan de natuur elementen is TerraCottem de sleutel tot succes".Wat als, met een eenvoudig gebaar op het moment van aanplanten, de planten extra hulp krijgen voor een goeie start in plaats van te worstelen met ontkiemen of een transplantatie te overleven?

Ontdek hier ons gamma:

 • TerraCottem universal onze “originele” TerraCottem bodemverbeteraar is nog steeds de meest gebruikte keuze voor boom- en struikaanplantingen, herbebossing, bebloeming, daktuinen, tuinbouw en potgronden.
 • TerraCottem turf de bodemverbeteraar voor een groen, weelderig gazon: inzaai of graszoden.
 • TerraCottem arbor de bodemverbeteraar voor bomen en struiken.
 • TerraCottem complement "top-up" bodemverbeteraar, voor toepassingen zoals bloembedden en tuinbouw, die eerder werden behandeld met TerraCottem universal.

  Je hoeft enkel de TerraCottem bodemverbeteraar met de grond of het substraat te mengen. Simpel.

 • Wanneer? Slechts 1x (behalve TerraCottem complement), voor het aanplanten of inzaaien.
 • Waarom? Om een betere plantengroei te krijgen. Om planten te beschermen tegen droogte en onregelmatige irrigatie. Om te zorgen dat ze zullen overleven. Om jouw werk in de kijker te zetten.

Ontdek hier ons gamma TerraCottem bodemverbeteraars

Verschillende bodemverbeteraars om in al uw behoeften te voorzien

Bescherm jouw planten ...

… contacteer ons nu