TerraCottem bodemverbeteraars

Elke TerraCottem bodemverbeteraar bevat voedende, groeistimulerende en waterabsorberende componenten.

Ze verhogen de water- en nutriëntenretentie van bodems en groeimedia, bevorderen de boven- en ondergrondse planten-en wortelgroei, samen met de overlevingskansen van de planten, en verlagen de behoefte aan irrigatie tot 50%.

TerraCottem bodemverbeteraars werken op het niveau van de wortels van de plant. Zij worden bij het planten met de aarde vermengd.

 • TerraCottem Universal is de “originele” TerraCottem bodemverbeteraar. Sedert de lancering in 1993, wordt het product continu opgewaardeerd met nieuwe en performantere polymeren, meststoffen en draagmateriaal om nóg meer plant- en wortelgroei te stimuleren én een sterkere reductie qua inputs te bewerkstelligen. TerraCottem® Universal wordt gebruikt bij boom- en struikaanplantingen, herbebossing, bebloeming, daktuinen, tuinbouw, landbouw, moestuinen en potgronden.

 • TerraCottem Turf werd speciaal ontwikkeld voor gazon. Centraal in de formulering is de toediening van zeoliet. Dit is een 100% natuurlijk vulkanisch mineraal dat de water- en nutriëntenretentie van de bodem verhoogt door middel van zijn hoge kationenuitwisselingscapaciteit. De voordelen bij toepassing van het product worden verder gestimuleerd door inmenging van speciaal geselecteerde meststoffen en humaten. Deze laatste hebben een positief effect op de waterretentie, bodemstructuur en het microbieel bodemleven. Dit alles samen zorgt voor een snellere grasontwikkeling, betere vestiging van de graszoden, een diepere wortelgroei en een merkbare verhoging in kwaliteit van het gazon, zowel bij inzaai als bij graszoden.

 • TerraCottem Arbor werd speciaal ontwikkeld voor aanplanting van bomen en struiken. Centraal in de nieuwe formulering staan het gebruik van een laatste generatie hydroabsorberende polymeren, de toevoeging van wateroplosbare humuszuren om de waterretentie, de bodemstructuur en het microbieel leven verder te optimaliseren en boom-specifieke meststoffen (met een werkingsduur tot 12 maanden). Het resultaat is een snelle vestiging van de houtachtige planten, stimulering van de wortelgroei en bovengrondse biomassa alsook een verhoogde overlevingsratio terwijl de input- en herplantingskosten worden verminderd.

 • TerraCottem Complement werd ontwikkeld als complementair product, om de componenten te vervangen die gedurende het voorgaande groeiseizoen werden verbruikt door de planten en verwijderd tijdens het oogsten, in toepassingen zoals bloembedden en tuinbouw, die eerder werden behandeld met TerraCottem® Universal. Door het toedienen van TerraCottem® Complement bij de start van het nieuwe groeiseizoen wordt het totaal gehalte aan biostimulanten, meststoffen en polymeren terug op het oorspronkelijk niveau van de TerraCottem® Universal formule gebracht.


Wat werkelijk telt, is wat zich afspeelt in de bodem.

De bodem speelt een heel belangrijke rol in het ecosysteem van de Aarde. Zonder bodem is alle leven bijna onmogelijk. Dit zowel voor de mens, alsook voor de planten en dieren.

De "ideale" bodem bevat voldoende water en voedingsstoffen en zorgt tegelijkertijd voor een goede luchthuishouding. Lucht brengt zuurstof naar de plantenwortels en de bodemorganismen en verdringt koolstofdioxide uit de bodem. Maar zoals vele zaken... weinig bodems zijn perfect. De tekortkomingen van de bodem niet aanpakken, kan de slaagkansen van jouw project beperken.

Er zijn bijna altijd limiterende factoren. De bodem kan te droog of te nat zijn. Of te weinig voedingsstoffen bevatten. Of misschien is het bodemprofiel niet diep genoeg.

Met de juiste bodemverbeteraar kan je deze beperkingen overwinnen.

 • Bodemverbeteraars zijn producten die aan de bodem worden toegevoegd om de fysische en/of chemische karakteristieken ervan te verbeteren. Het einddoel is om de beperkende factoren voor plantengroei weg te werken om zo een optimale ontwikkeling van de plant te bekomen.

 • Bodemverbetering is dus direct gerelateerd aan een van de belangrijkste wetten in de natuur, nl. de wet van de limiterende factor:

  “Plantengroei wordt niet gecontroleerd door de totale hoeveelheid van beschikbare middelen, maar door het meest schaarse element (beperkende factor)”.
  De TerraCottem bodemverbeteraars verbeteren die bodemeigenschappen die beperkend zijn in de lange reeks van ontwikkelingsfases van de plant. De initiële groeiomstandigheden worden geoptimaliseerd, wortelgroei wordt gestimuleerd en de overlevingskansen gemaximaliseerd. Zo kan jij geld besparen in onderhouds- en vervangingskosten.

Wat is nu het "best bewaarde geheim"?

De totale aanpak van de bodemverbeteraar begunstigt plantengroei in uitdagende omstandigheden, minimaliseert inboetkosten en verlaagt de bewateringsfrequentie. Met TerraCottem leg je gazons aan die letterlijk groener zijn dan aan de overkant en realiseer sneller volgroeide tuinen. De “live” actie van TerraCottem kan je niet zien, want die vindt plaats ondergronds. Maar de resultaten spreken voor zich. Enerzijds heb je het geheime wapen van TerraCottem: de biostimulanten. Die hebben een heel grote impact op de plantengroei. Anderzijds is er het synergetisch effect van alle componenten samen. Of anders gezegd: het effect op de plantengroei van het totale product is groter dan de som van de voordelen van de afzonderlijke componenten.

Hoe werkt het?

TerraCottem is een effectieve bodemverbeteringstechnologie die bestaat uit een mengsel van meer dan twintig componenten uit verschillende groepen die allemaal op synergetische wijze de groeiprocessen van planten bevorderen:

 • Organisch draagmateriaal of biostimulanten;
 • Crosslinked hydroabsorberende polymeren of hydrogels;
 • Speciaal geselecteerde meststoffen;
 • Minerale dragermaterialen;

TerraCottem werkt op het niveau van de plantenwortels

TerraCottem is een heel krachtig, droog en granulair product. Je mengt het in kleine hoeveelheden met de aarde. Daar speelt de actie zich af, bij de wortels. Een goede wortelontwikkeling vlak na aanplanting of inzaai is uiterst belangrijk. Daarmee leg je de fundering voor een weelderige plantengroei.

TerraCottem wordt geactiveerd door bewatering

Vergelijk het met het opladen van een batterij. Eenmaal opgeladen kan de "magie" beginnen. De waterabsorberende polymeren (ook wel hydrogels of waterkristallen genoemd) beginnen te zwellen als ze in contact komen met water. Ze absorberen het water én de voedingstoffen daarin opgelost. De aanvankelijk droge korrels worden nu geleiachtig. In feite is het juister om de analogie te maken met herlaadbare batterijen. Want de TerraCottem bodemverbeteraars ondergaan talloze droog / nat – cyclussen en dit gedurende 8 jaar.

De polymeren absorberen water en meststoffen

Zowel water als voedingsstoffen worden opgenomen door de waterkristallen. In bodems met een beperkte waterretentie zou dat water, samen met een deel van de nutriënten, wegspoelen of verdampen.

100g TerraCottem kan meer dan 8 liter water opnemen!

Dit water blijft dan ter beschikking van de planten en wordt op vraag van de wortelharen vrijgegeven, waardoor het volume water in de wortelzone langer aanwezig blijft. Op die manier kan je zowel het volume als de frequentie van irrigatie beperken tot 50%.

Zoals al eerder vermeld, ook de voedingsstoffen uit de bodemoplossing worden geabsorbeerd en ter beschikking gesteld van de plant. Daarbij bevat TerraCottem een uitgebalanceerd mengsel van zowel macro- als micronutriënten voor de plant. De biostimulanten stimuleren de groei van de wortelharen

Deze wortelharen groeien doorheen de waterkristallen en absorberen de hoeveelheid water en voedingsstoffen, op afroep van de plant. Ze spelen een heel belangrijke rol tijdens de initiële groeifase van de plant. De exacte samenstelling van deze biostimulanten zijn bedrijfsgeheim. Ze maken slechts een heel klein deel uit van de totale samenstelling (0,25% om precies te zijn), maar zijn heel krachtig en cruciaal voor de ontwikkeling van de plant! Deze biostimulanten activeren de celstrekking en -deling. Of met andere woorden: ze stimuleren de plant om meer en langere wortels te groeien, en sneller. Hoe meer wortels, hoe gezonder de plant zal zijn.

De plantwortels worden gestimuleerd om sneller te groeien naar dieptes waar meer water van nature beschikbaar is.

Bekijk deze video en zie TerraCottem in actie

Elke individuele component van TerraCottem heeft een positieve impact op de plantengroei, maar het is de synergie tussen al deze componenten die de TerraCottem bodemverbeteringstechnologie zo uniek en succesvol maken.


Laten we even samenvatten!


Download onze brochure:

Arbole, Burkina Faso (1988): Plaatselijke bomen werden geplant met TerraCottem juist voor het regenseizoen.
Arbole, Burkina Faso (1990): twee jaar later.
Arbole, Burkina Faso (1992): vier jaar later.
Bodemverbeteraar
Bodemverbeteraar voor aanplanting van bomen en struiken
Bodemverbeteraar voor gazon en sportvelden
Bodemverbeteraar voor bloembedden en tuinbouw.
TerraCottem
Bodemverbeteraar met hydroabsorberende polymeren

TerraCottem, onze bodemverbeteraar in de praktijk, bekijk hier onze referenties