TerraCottem Turf

Bodemverbeteraar voor gazon en sportvelden.

Centraal in de formulering is de toediening van zeoliet. Dit is een 100% natuurlijk vulkanisch mineraal dat de water- en nutriëntretentie van de bodem verhoogt door middel van zijn hoge kationenuitwisselingscapaciteit.

De voordelen bij toepassing van het product worden verder gestimuleerd door inmenging van speciaal geselecteerde meststoffen en humaten. Deze laatste hebben een positief effect op de waterretentie, bodemstructuur en het microbieel bodemleven. Dit alles samen zorgt voor een snellere grasontwikkeling, een verbeterde grasplant- en wortelgroei en een merkbare verhoging in kwaliteit van het gazon, zowel bij inzaai als bij graszodes.

Wanneer toedienen?

 • Vóór inzaai of plaatsen van graszoden.

Frequentie van toediening

 • Eenmalig.

Materiaal vereist voor toepassing

 • Meststofstrooier (bij voorkeur geen centrifugaalstrooier) & tuinfrees

Voordelen

 • Verhoogde waterretentie
 • Waterbesparing tot 50 %
 • Toename van de CEC
 • Minder uitspoeling
 • Betere kieming
 • Sterkere en diepere wortelontwikkeling
 • Toename van het microbieel bodemleven
 • Hogere weerstand tegen droogtestress en ziektes
TerraCottem Turf, bodemverbeteraar voor gazon en sportvelden
Maak geen laag TerraCottem Turf onder of bovenop de toplaag, maar meng TerraCottem Turf homogeen met de wortelzone vóór inzaai of plaatsing van de graszodes.
TerraCottem Turf is beschikbaar in 20 kg zakken.
TerraCottem Turf toepassing in voetbalvelden.
TerraCottem Turf, bodemverbeteraar voor gazon en sportvelden
TerraCottem Turf

Tien jaar na de internationale lancering op de Bigga Turf Management Exhibition, Harrogate,

zetten we TerraCottem Turf in de kijker.